สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ในวันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 คณะกรรมการความปลอดภัย บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฝึกอบรมภาคปฎิบัติสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563  ณ ห้องอัมรินทร์ชั้น 3 โรงแรมเอส.ดี. อเวนิว เมื่อวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563

วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 13.45 น. รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์  พร้อมคณะผู้บริหาร นำแจกันดอกไม้ถวายเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์และร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

โดยสมาคมฯ ได้ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรม ทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้ล่วงลับไปแล้ว ณ วัดมณทป กรุงเทพฯ และร่วมกิจกรรม "บริจาคโลหิต" ณ บริเวณอาคารชั้น 1

       สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูประถัมภ์  เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 3 -10 กันยายน 2562  ณ ประเทศจีน

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ ห้องกรุงเทพบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมรอยัลซิตี้ และมีการเสวนาเรื่อง “ Thailand  Vision  Zero Center”

วันที่ 6 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

ร่วมเป็นเจ้าภาพหลักในพิธีเปิดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 33  ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 จัดงานสืบสานตามพระปณิธานในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”  ​ในงานมีพิธีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ