สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

head training

บริการงานที่ปรึกษาและตรวจรับรองความปลอดภัยฯ 

โดย ศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

ติดต่อเจ้าหน้าที่

โทรศัพท์

  • 02 884 1852 ต่อ 108,116

โทรสาร

  • 02-8841853 , 02-8804591

อีเมล

  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.