สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ จัดประชุม "คณะอนุกรรมการสัมมนาวิชาการ APOSHO ครั้งที่ 38" ครั้งที่ 4/2566

66172_3.jpg (1479×1109)

 

                26 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเกวลินสฤษดิ์ สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ จัดประชุม "คณะอนุกรรมการสัมมนาวิชาการ APOSHO ครั้งที่ 38" ครั้งที่ 4/2566 กล่าวเปิดประชุมโดย รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ ประธานคณะกรรมการ ฯ ดำเนินการประชุมโดย ดร.ธีระ พงศ์อนันต์ ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีการนำเสนอความคืบหน้าและข้อสรุปการคัดเลือก Keynote Speakers และหัวข้อเรื่องสัมมนา รวมถึงรูปแบบและการจัดเตรียมงานนิทรรศการ APOSHO 38

               คณะอนุกรรมการให้ความสำคัญและมุ่งมั่นในการจัดประชุมนานาชาติครั้งนี้ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนและเผยแพร่งานความปลอดภัยสู่องค์กรนานาชาติ

 

รศ.ดร.เฉลิมชัย ขัยกิตติภรณ์ ที่ปรึกษาสมาคม ผู้แทนสมาคมร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล

66171 1

                 

                 ในวันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2566 รศ.ดร.เฉลิมชัย ขัยกิตติภรณ์ ที่ปรึกษาสมาคม ผู้แทนสมาคมร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 

วันที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 17.00 น. นายประสพชัย ยูวะเวส นายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการ

66169_04.jpg (3888×2430)

 

              วันที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 17.00 น. นายประสพชัย ยูวะเวส นายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการ ณ ห้องประชุมปิ่นเกล้า ชั้น 2 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ

 

กิจกรรมนี้จัดขึ้นโดย SHECU ร่วมกับภาคีเครือข่าย คปอ. จุฬาฯและศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม  เพื่อมุ่งสร้างความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยฯ และส่งเสริมการสร้างสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีในการเรียนและการทำงาน

66159 01

 

                  วันที่ 17 ส.ค.​ 2566 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ นำโดย รศ.ดร.เฉลิมชัย​ ชัยกิตติภรณ์​ ที่ปรึกษาสมาคมฯ​ และนายโสภณ พงษ์โสภณ ผู้จัดการสมาคมฯ​ ร่วมกิจกรรมเปิดงานสัปดาห์ความปลอดภัยประจำปี 2566 (Chula Safety 2023)​ และร่วมปาฐกถาในหัวข้อ "ความร่วมมือในการขับเคลื่อนความปลอดภัยสู่สุขภาวะในการทำงานที่ดีอย่างยั่งยืน" (Wellwork & Wellbeing: Thriving Together) เกี่ยวกับนโยบาย แนวคิดการขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยฯ​

                  กิจกรรมนี้จัดขึ้นโดย SHECU ร่วมกับภาคีเครือข่าย คปอ. จุฬาฯและศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม  เพื่อมุ่งสร้างความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยฯ และส่งเสริมการสร้างสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีในการเรียนและการทำงาน

โดยการนำมิติทางด้านความปลอดภัย สุขภาพ และความผาสุก มาบูรณาการเพื่อการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและโรคจากการทำงานในสถานประกอบการทุกระดับ

 

       สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ นำทีมโดย นายประสพชัย ยูวะเวส  นายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ และ รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ ที่ปรึกษาสมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ พร้อมคณะกรรมการบริหารสมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ เข้ามอบรางวัล Thailand Vision Zero ให้กับ บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (โรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา) , บริษัท กรีนสวิลล์ จำกัด และ บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) โดยการนำมิติทางด้านความปลอดภัย สุขภาพ และความผาสุก มาบูรณาการเพื่อการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและโรคจากการทำงานในสถานประกอบการทุกระดับ

 

21 สิงหาคม 2566 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมเกวลินสฤษดิ์ สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ จัดประชุม "คณะอนุกรรมการสัมมนาวิชาการ APOSHO ครั้งที่ 38" ครั้งที่ 3/2566

66154 1

 

                    21 สิงหาคม 2566 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมเกวลินสฤษดิ์ สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ จัดประชุม "คณะอนุกรรมการสัมมนาวิชาการ APOSHO ครั้งที่ 38" ครั้งที่ 3/2566 กล่าวเปิดประชุมโดย รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ ประธานคณะกรรมการ ฯ ดำเนินการประชุมโดย ดร.ธีระ พงศ์อนันต์ ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีการวางแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับหัวข้อสัมมนาและKeynote Speakers การประชุมสัมมนาวิชาการ APOSHO ครั้งที่ 38 พ.ศ. 2567 ร่วมกับภาคีเครือข่าย เช่น สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) สมาคมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย และสมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน (ส.อ.ป.) เป็นต้น

                   คณะอนุกรรมการฯ มีความมุ่งมั่นและให้ความสำคัญถึงการประชุมและสัมมนา APOSHO ครั้งที่ 38 เพื่อเป็นการขับเคลื่อน รวมถึงเผยแพร่วัฒนธรรมความปลอดภัยที่มีความยั่งยืน ของประเทศไทยไปสู่นานาชาติ

 

66147 04

 

                 ในวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566  สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ นำโดย นายประสพชัย ยูวะเวส นายกสมาคมฯ พร้อมคณะกรรมการบริหารและที่ปรึกษาสมาคมฯและสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 จัดขึ้น ณ ห้องอมรินทร์ ชั้น 3 โรงแรมเอส.ดี อเวนิว ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร

                  โดยการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ได้มีการเสวนาหัวข้อ “มุมมองการปฏิบัติหน้าที่จป.ภายใต้พรบ.ความปลอดภัยฯ กับข้อบังคับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์ฯ” และมีการรายงานผลการดำเนินงาน รวมถึงรายงานการเงินของสมาคมฯ ในปีที่ผ่านมา โดยมีสมาชิกและผู้ติดตามเข้าร่วมประชุม 114 ท่าน

                  สมาคมฯ ขอมอบของที่ระลึกเพื่อแทนคำขอบคุณสมาชิกที่เข้าร่วมงานทุกท่าน ที่ได้เสียสละเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ที่ผ่านมา ให้ผ่านไปได้ด้วยดี

กิจกรรมนี้ สมาคมฯ ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ดอกมะลิ จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งเป็นองค์การสาธารณประโยชน์ ที่ดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคม

66143_1.jpg (1618×1011)


                 📢ในวันที่ 11 สิงหาคม 2566 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ จัดกิจกรรม “SHAWPAT ชวนรำลึกถึงพระคุณแม่” เนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

                👉นำโดย นายโสภณ พงษ์โสภณ ผู้จัดการสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ ได้มอบผลิตภัณฑ์ดอกมะลิ ให้แก่เจ้าหน้าที่ของสมาคมฯ เพื่อส่งต่อไปยังคุณแม่หรือผู้มีพระคุณ ในวันแม่ปี 2566 นี้ 👩‍👧🤰🤱👩‍👦‍👦

               ❇️❇️กิจกรรมนี้ สมาคมฯ ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ดอกมะลิ จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งเป็นองค์การสาธารณประโยชน์ ที่ดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคม
               🌼💠ทุกท่านสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ “ดอกมะลิ” สัญลักษณ์แทนความรักและร่วมระลึกถึงพระคุณแม่และผู้มีพระคุณ จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ที่ https://shorturl.asia/Dkv2V

66116 15

 

ในวันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00 น. สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ได้ต้อนรับคณะจาก Japan Industrial Safety and Health Association (JISHA)  ซึ่งได้มาประชุมเกี่ยวกับการจัด Workshop ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงานพร้อมเยี่ยมชมสมาคม โดยได้มีการแบ่งกลุ่มเพื่อทำ Workshop ตามที่สนใจ