สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567 นายฐาปบุตร ชมเสวี เป็นประธานคณะกรรมการสรรหานายกสมาคมพร้อมด้วยกรรมการสรรหา ประชุมคณะกรรมการสรรหานายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ครั้งที่ 2/2567 

67082_01.jpg (1200×800)

 

                   ในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567 นายฐาปบุตร ชมเสวี เป็นประธานคณะกรรมการสรรหานายกสมาคมพร้อมด้วยกรรมการสรรหา ประชุมคณะกรรมการสรรหานายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ครั้งที่ 2/2567 

 

6712803
 
 
            เมื่อวันที่ 25-27 เมษายน 2567 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ร่วมกับกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม จัดอบรม หลักสูตร บุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง 18 (TSM) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย (ฟรี) เพื่อสนับสนุนนโยบายของกรมการขนส่งทางบก
 
✅ หลักสูตรพิเศษเฉพาะด้าน
สามารถติดตามได้ที่ https://www.shawpat.or.th/th/course/543
✅ หลักสูตร จป.หัวหน้างาน /จป.บริหาร /คปอ.
สามารถติดตามได้ที่ https://www.shawpat.or.th/th/course/544
 
 

6711901.jpg (1200×800)

 

📣ในวันที่ 23-28 เม.ย. 2567 SHAWPAT เพื่อสร้างสังคมปลอดภัย ให้ความอนุเคราะห์แหล่งเรียนรู้เพื่อเพิ่มพูนทักษะ และฝึกปฏิบัติสร้างเสริมประสบการณ์ การปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขตเมือง แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ สาขาวิชาการจัดการสาธารณภัย ชั้นปีที่ 3 จำนวน 21 คน 🧑‍🏫👷🧑‍💻🧑‍🔧🧑‍🏭

✳️โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์โสภณ พงษ์โสภณ ผู้จัดการสมาคมฯ เป็นประธานกล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษา
📌โดยในการเรียนการสอน ประกอบด้วย
⛑️การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (Job Safety Analysis : JSA)
⛑️ระบบบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System : ICS)
⛑️การจัดการเหตุเพลิงไหม้ สารเคมีหกรั่วไหล และการจัดการโซนปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย
⛑️การจัดการ และกำกับควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ในงานที่อับอากาศ
⛑️การจัดการ และกำกับควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่บนที่สูงในลักษณะต่าง ๆ
⛑️หลักการและเทคนิคการเข้าพื้นที่เพื่อทำการช่วยเหลือผู้ประสบภัยบนที่สูงและในที่อับอากาศ

👷‍♂️👷สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้พื้นที่นักศึกษาได้เข้ามาเรียนรู้เพื่อเสริมทักษะและฝึกปฏิบัติ​ สมาคมฯ​ หวังว่านักศึกษาจะนำพาความรู้นี้ไปพัฒนาเพื่อสร้างสังคมให้ปลอดภัยต่อไป
💙💚 วัฒนธรรมไทย​ วัฒนธรรมความปลอดภัย💙💚

วันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2567 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ จัดกิจกรรม "SHAWPAT ส่งรักวันสงกรานต์"  ส่งมอบ "ถุงห่วงใย" ให้แก่ครอบครัวเจ้าหน้าที่สมาคมฯ ที่มีผู้สูงอายุและผู้ป่วยอยู่ในการดูแล ตามแนวทาง องค์กรสร้างสุข "WELLBEING" 

6710118.jpg (1200×800)

 

                วันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2567 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ จัดกิจกรรม "SHAWPAT ส่งรักวันสงกรานต์"  ส่งมอบ "ถุงห่วงใย" ให้แก่ครอบครัวเจ้าหน้าที่สมาคมฯ ที่มีผู้สูงอายุและผู้ป่วยอยู่ในการดูแล ตามแนวทาง องค์กรสร้างสุข "WELLBEING" เนื่องในเทศกาลสุขสันต์วันสงกรานต์ วันผู้สูงอายุ วันครอบครัวโดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์โสภณ พงษ์โสภณ ผู้อำนวยสมาคมคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ มอบ "ถุงห่วงใย" ที่บรรจุไปด้วยสิ่งของอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ ได้แก่ สเปรย์แอลกอฮอล์ น้ำมันพืช นมถั่วเหลือง ชุดทำแผล และของใช้จำเป็นอื่น ๆ พร้อมส่งมอบคำอวยพร ให้ดูแลตัวเองและครอบครัว

 

ในวันที่ 9 เมษายน 2567 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ได้จัดพิธีทำบุญประจำปี 2567 เนื่องในโอกาสที่สมาคมก่อตั้งครบรอบ 37 ปี เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่องค์กร

67096_38.jpg (3977×2651)

 

               ในวันที่ 9 เมษายน 2567 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ได้จัดพิธีทำบุญประจำปี 2567 เนื่องในโอกาสที่สมาคมก่อตั้งครบรอบ 37 ปี เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่องค์กร และพิธีรดน้ำขอพรปีใหม่เนื่องในวันสงกรานต์ โดยมีนายประสพชัย ยูวะเวส นายกสมาคมเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานสมาคม ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์  ถวายภัตตาหารและเครื่องสังฆทาน แด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานต่อไป

นายประสพชัย ยูวะเวส นายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ต้อนรับนางศิริลักษ์ ฮั้วรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร

67093_12.jpg (3888×2592)

 

              นายประสพชัย ยูวะเวส นายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ต้อนรับนางศิริลักษ์ ฮั้วรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร  พร้อมด้วยนายพิเชฐ สุรินทนนท์รักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานฝีมือแรงงานและรับรองความรู้ความสามารถ และครูฝึกฝีมือแรงงาน เข้ามาตรวจสอบความพร้อมในการอนุญาตหลักสูตร ทดสอบช่างไฟฟ้าระดับที่ 1 ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

 

วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2567 นายประสพชัย ยูวะเวส นายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคม เข้าร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะ พร้อมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ แสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

67092 01

 

                วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2567 นายประสพชัย ยูวะเวส นายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคม เข้าร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะ พร้อมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ แสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

 

ในวันพุธ ที่ 27 มีนาคม 2567 นายฐาปบุตร ชมเสวี เป็นประธานคณะกรรมการสรรหานายกสมาคมพร้อมด้วยกรรมการสรรหา ประชุมคณะกรรมการสรรหานายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ครั้งที่ 1/2567 

67082_01.jpg (1200×800)

 

                   ในวันพุธ ที่ 27 มีนาคม 2567 นายฐาปบุตร ชมเสวี เป็นประธานคณะกรรมการสรรหานายกสมาคมพร้อมด้วยกรรมการสรรหา ประชุมคณะกรรมการสรรหานายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ครั้งที่ 1/2567 

 

วันที่ 20 มีนาคม 2567 เวลา 17.00 น. นายประสพชัย ยูวะเวส นายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการ

67077_14.jpg (1200×800)

 

            วันที่ 20 มีนาคม 2567 เวลา 17.00 น. นายประสพชัย ยูวะเวส นายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการ ณ ห้องประชุมปิ่นเกล้า ชั้น 2 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ