วันที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 1ุ7.00 น. รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ นายกสมาคมฯ  ร่วมประชุมคณะกรรมการ ณ ห้องประชุมปิ่นเกล้า ชั้น 2

วันที่ 8 มีนาคม 2565 คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับโครงการ VISION ZERO เดินหน้าหารือก้าวสู่ High Performance Vision Zero Assessment

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ เข้ามอบรางวัล Thailand Vision Zero 2020 สำหรับสถานศึกษา "ระดับพัฒนา" ให้กับโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 สมาคมฯ เข้าพบ นายศักดิ์ศิลป์ ตุลาธร ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่ได้รับตำแหน่ง

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 สมาคม ฯ ต้อนรับ ดร.นวลอนงค์  ธรรมเจริญ  ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา และคณะ ร่วมประชุมหารือแนวทางการพัฒนาด้านความปลอดภัย

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. เข้าพบเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2565 พร้อมรับทราบนโบายงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ณ สำนักงานประกันสังคม

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 9.00 น. ร่วมอวยพรเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2565 พร้อมรับทราบนโบายงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ณ ห้องรับรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ชั้น 6 อาคารกระทรวงแรงงาน

วันที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 1ุ6.00 น.  ณ ห้องประชุมปิ่นเกล้า ชั้น 2 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ

36 ปี วันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยความปลอดภัย "สานพลังเครือข่าย จป. สู้ภัยวิกฤต เพิ่มคุณภาพชีวิตแรงงานไทย" ในวันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุม จอมพล ป.พิบูลสงคราม ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน