สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

กิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ด้านความปลอดภัย เนื่องในวันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงาน ให้ผู้เข้าร่วมอบรม สมาชิกสมาคมฯ และเจ้าหน้าที่สมาคมฯ

66070_01.jpg (1706×960)
         

⛑️ สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ จัดสื่อนิทรรศการด้านความปลอดภัย เพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงาน ให้ผู้เข้าร่วมอบรม สมาชิกสมาคมฯ และเจ้าหน้าที่สมาคมฯ กว่า 150 ท่าน
📌📌ภายในกิจกรรมได้มีสื่อความรู้ด้านความปลอดภัย การตอบคำถามชิงรางวัล รวมถึงน้องมาสคอต Safety Bird ร่วมสร้างสีสัน ความสนุกสนาน
👷‍♀️วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมความปลอดภัย👷‍♂️

 

พิธีทำบุญเนื่องในวันครบรอบการก่อตั้งสมาคมฯ ปีที่ 36 และเนื่องในวันสงกรานต์หรือวันปีใหม่ไทย ประจำปี 2566 ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566

66066_071.jpg (2048×1365)

 

            สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันครบรอบการก่อตั้งสมาคมฯ ปีที่ 36 และเนื่องในวันสงกรานต์หรือวันปีใหม่ไทย ประจำปี 2566 วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 โดยมีแขกผู้มีเกียรติ ที่ปรึกษา กรรมการ และเจ้าหน้าที่สมาคมฯ 

สมาคมร่วมพิธีเปิดโครงการ 28 เมษายน วันความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสากล ประจำปีงบประมาณ 2566

66069_35r.jpg (1642×924)

 

                   ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 9.00 น. นายโสภณ พงษ์โสภณ ผู้จัดการสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ได้ร่วมงานโครงการ 28 เมษายน วันความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสากล โดยมีนาย นิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการ ภายในงานมีการเสวนา หัวข้อ สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพ ถือเป็นหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงาน ณ ห้องประชุมใหญ่ กองความปลอดภัยแรงงาน

 

สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ จัดประชุม "คณะอนุกรรมการสัมมนาวิชาการ APOSHO ครั้งที่ 38" ครั้งที่ 1/2566

66061_1.jpg (1479×1109)

 

            25 เมษายน 2566 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมเกวลินสฤษดิ์ สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ จัดประชุม "คณะอนุกรรมการสัมมนาวิชาการ APOSHO ครั้งที่ 38" ครั้งที่ 1/2566 กล่าวเปิดประชุมโดย รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ ประธานคณะกรรมการ ฯ ดำเนินการประชุมโดย ดร.ธีระ พงศ์อนันต์ ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีการนำเสนอ Keynote Speakers และหัวข้อในการสัมมนา รวมถึงรูปแบบการจัดงานประชุมและสัมมนา APOSHO ครั้งที่ 38 จากอนุกรรมการที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากหน่วยงานต่าง ๆ

             คณะอนุกรรมการมีความมุ่งมั่นและให้ความสำคัญถึงการประชุมและสัมมนา APOSHO ครั้งที่ 38 เพื่อเป็นการขับเคลื่อน เผยแพร่และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านความปลอดภัย ให้แรงงานมีความปลอดภัยในการทำงาน และสามารถสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันอย่างยั่งยืนต่อไป

66039 17

 

                 ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ ที่ปรึกษาสมาคมและอดีตนายกสมาคม ในโอกาสรับมอบรางวัลผู้มีคุณประโยชน์ด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมระดับชาติ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ในการประชุมวิชาการด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3

CC66245_02_renamed.jpg (2048×1148)

 

       วันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 17.00 น. ท่านประสพชัย ยูวะเวส นายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการ ณ ห้องประชุมปิ่นเกล้า ชั้น 2 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ

 

66039_09.jpg (2048×1365)

                  วันที่ 15 มีนาคม 2566 ท่านประสพชัย ยูวะเวส นายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน(ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ และนายโสภณ พงษ์โสภณ ผู้จัดการสมาคม ได้เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและนานาชาติครั้งที่ ๓ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

 ประชุมเตรียมการจัดงาน The Asia-Pacific Occupational Safety and Health Organization (APOSHO) ครั้งที่ 38

66024_01.jpg (1479×1109)

 

             9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเกวลินสฤษดิ์ สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ นำโดยท่านประสพชัย ยูวะเวส นายกสมาคมฯ ได้เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงาน The Asia-Pacific Occupational Safety and Health Organization (APOSHO) ครั้งที่ 38 คณะกรรมการย้ำถึงความร่วมมือระหว่างประเทศ ในการขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยกับองค์กรหรือหน่วยงานระดับนานาชาติ เพื่อเป็นการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ต่าง ๆ เพื่อให้แรงงานมีความปลอดภัยในการทำงาน และสามารถสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันอย่างยั่งยืนต่อไป

สมาคมฯ ได้เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงาน​ด้านสาธารณะประโยชน์ ในการส่งเสริมกิจกรรมด้านความปลอดภัยให้กับสังคม​ ร่วมกับ จป.เครือข่าย​

66021 1


            วันพุธที่ 8 ก.พ.​ 2566​ สมาคมส่งเสริมความปลอดภัย​ฯ​ นำโดยอาจารย์โสภณ​ พงษ์โสภณ​ ผู้จัดการสมาคมฯ​ และเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงาน​ด้านสาธารณะประโยชน์ ในการส่งเสริมกิจกรรมด้านความปลอดภัยให้กับสังคม​ ร่วมกับสมาคม​จป.เครือข่าย​ โดยมีเครือข่ายที่เข้าร่วม​ ได้แก่​
            1.ชมรมเครือข่าย​จป.ราชพฤกษ์
            2.สมาคม​จป.สมุทรปราการ
            3.สมาคม​จป.สมุทรสาคร
            4.สมาคมจป.สมุทรสงคราม
            5.ชมรมจป.ชลบุรี
            6.​ชมรมจป.อยุธยา

            ทางสมาคมฯ​ และเครือข่าย​ จป.​ได้ร่วมแลกเปลี่ยนถึงกิจกรรมที่เครือข่ายดำเนินการด้านความปลอดภัย​ให้กับสังคม​ ในแต่ละพื้นที่ โดยสมาคมมีความยินดีที่จะร่วมมือกับทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงจป.อีกทั่วประเทศ​ ในการส่งเสริมความปลอดภัย​ ภายใต้แนวคิด​ "Shawpat​ เพื่อสร้างสังคมปลอดภัย"