โดยมีพิธีส่งมอบงานให้นายกสมาคมท่านใหม่ รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์  และพิธีมอบโล่เกียรติคุณให้แก่ ดร.ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล และพิธีมอบเกียรติบัตรให้ที่ปรึกษาและกรรมการสมาคม (ชุดเดิม) เพื่อแสดงความขอบคุณที่ได้เสียสละ และทุ่มเทให้กับสมาคมฯ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

รมว.แรงงาน เปิดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 32 พร้อมมอบรางวัล Zero Accident Campaign 2018 แก่ผู้แทนสถานประกอบกิจการ มุ่งยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน ย้ำ ความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานต้องมาก่อน

ดร.ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล นายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 2/2561

เข้าร่วมจัดสัมมนาวิชาการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยระหว่างประเทศ “Dialogue Forum on “Safety Culture”

พร้อมทั้งมีการมอบทุนการพัฒนากิจกรรมความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนและกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ ถนนบรมราชชนนี ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2561

โดยมี ดร.ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล  นายกสมาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ เป็นผู้รับมอบ ณ สนามฝึกอบรมภาคปฏิบัติ สมาคมฯ