65302_01.jpg (1478×1108)

             วันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2565 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ นำทีมโดย ดร. ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ และดร.ธีระ พงศ์อนันต์ ที่ปรึกษาสมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ เป็นตัวแทนจากประเทศไทยเข้าร่วมการประชุม Asia Pacific Occupational Safety & Health Organization (APOSHO) ครั้งที่ 36 ณ เมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย เพื่อแลกเปลี่ยนและนำเสนอข้อมูลงานด้านความปลอดภัย โดยใช้ยุทธศาสตร์ Vision Zero ในการขับเคลื่อน

             การประชุมดังกล่าวมีสมาชิก APOSHO จากหลายประเทศเข้าร่วมการประชุม  ถือเป็นการประชุมที่ทำให้เห็นทิศทางในการพัฒนางานความปลอดภัยระดับโลก สมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ มีความยินดีและสนับสนุนการประชุมด้านความปลอดภัยทั้งในและต่างประเทศเพื่อพัฒนางานความปลอดภัย และอาชีวอนามัย ให้แรงงานมีความปลอดภัยในการทำงานและนอกงานต่อไป

65299_09.jpg (2048×1365)

             📣ในวันที่ 16 ธันวาคม 2565 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ ได้จัดกิจกรรมอบรมฟรี​ ให้นักศึกษาที่กำลังศึกษา​ ในคณะสาธารณสุขศาสตร์​ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปีที่ 4 โดยมี รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ ที่ปรึกษาสมาคมฯ กล่าวต้อนรับ​ นักศึกษาและอาจารย์ จำนวน 71​คน

            ❇️สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ ได้ดำเนินกิจกรรมการส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัย ภายใต้แนวคิด SHAWPAT เพื่อสร้างสังคมปลอดภัย โดยให้ความสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา งานวิชาการ แก่สถาบันการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง และในกิจกรรมการอบรมในครั้งนี้ สมาคมฯ หวังว่านักศึกษาจะนำพาความรู้ที่ได้รับ ไปช่วยพัฒนาให้เกิดความปลอดภัยในสังคม​ 👷‍♀️👷‍♂️

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 17.00 น. ท่านประสพชัย ยูวะเวส นายกสมาคมฯ  ร่วมประชุมคณะกรรมการ ณ ห้องประชุมปิ่นเกล้า ชั้น 2

65288_01.jpg (1567×1046)

           วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ได้ดำเนินการตรวจประเมินโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ ภายใต้โครงการ “ขับเคลื่อนและส่งเสริมยุทธศาสตร์ Safety Thailand ด้วยวิสัยทัศน์ความปลอดภัยสู่คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน (Vision Zero) สำหรับสถานศึกษา ประจำปี 2565” กล่าวต้อนรับโดย ดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ นำทีมตรวจประเมินโดย คุณนิลวดี เลียงสุนทรสิทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ         

            โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวและร่วมขับเคลื่อนเพื่อพัฒนางานความปลอดภัยในสถานศึกษาภายใต้ยุทธศาสตร์ Vision Zero อย่างต่อเนื่อง สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ มีความยินดีที่จะร่วมผลักดัน ส่งเสริม และพัฒนางานด้านความปลอดภัย สุขภาพ รวมถึงความผาสุก  ให้กับสถานศึกษาเพื่อเป็นต้นแบบในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันอย่างยั่งยืนต่อไป

65282_01.jpg (1080×881)

 

📢วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 SHAWPAT ร่วมกับมูลนิธิเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน และนิวตันมอเตอร์กรุ๊ป

🩸🩸ได้ร่วมกิจกรรม "SHAWPAT ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์" ถือเป็นกิจกรรมสร้างกุศลส่งท้ายปี 2565 โดยครั้งนี้รถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่จากสภากาชาดไทย​ ได้รับโลหิตเพื่อส่งต่อให้ผู้ป่วยจำนวน 21 ยูนิต
🩸🩸🩸🅾️🅰️🆎🅱️🩸🩸🩸

📌​ทุกท่านสามารถร่วมบริจาคโลหิตได้ ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย สถานที่ติดต่อ : 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ : 0 2263 9600-99 โทรสาร : 0 2255 5558
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เว็บไซต์ : http://www.blooddonationthai.com

 

65261_5.jpg (1440×1000)

📣📣 ในวันที่ 15 พ.ย. 65 ที่ผ่านมา SHAWPAT ได้จัดกิจกรรมอบรมออนไลน์ฟรี ‼️สำหรับสิทธิพิเศษสมาชิกสมาคมฯ 👨‍🦰👩‍🦰👨‍🦱👩‍🦱
✳️✳️ในหัวข้อเทคนิคการอบรมพนักงานใหม่อย่างไร ให้ปลอดภัยและมีความสุขในการทำงาน 👨‍💼บรรยายโดยอาจารย์โสทร อินเรือง ที่ปรึกษาด้านความปลอดภัย และวิทยากรด้านความปลอดภัย👨‍💼
🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻
โดยมีเนื้อหาความสำคัญ
📌การใช้เทคนิคการสอนความหมาย​ ความสำคัญและจุดมุ่งหมายของการสอน
📌​เทคนิคฝึกอบรมโดยการจูงใจ
📌​การวางแผนการสอนและการเตรียมการสอน
✨ซึ่งในกิจกรรมอบรมออนไลน์ ได้รับความสนใจจากสมาชิกเข้าร่วมอบรมมากกว่า 200 ราย ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมและผ่านการทดสอบหลังการอบรม จะได้รับ e-Certificate 🗞️
👉สำหรับสมาชิกท่านใด ที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมออนไลน์ฟรี ในครั้งนี้ไม่เป็นไรนะคะ ทาง SHAWPAT จะมีกิจกรรมดีๆ ให้สำหรับสมาชิกอีกแน่นอน อย่าลืม​‼️ติดตามข่าวสาร

65232_06.jpg (1280×853)

         เมื่อวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 สมาคมฯ ส่งตัวแทนเข้าร่วมการประชุมวิชาการประกันสังคม 5 ภาค “Modernizing Social Security Benefits – ก้าวสู่สิทธิประโยชน์ประกันสังคมที่ทันสมัย” ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมีนายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์  เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน และมีนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุม

         ภายในงานมีการปาฐกถาพิเศษเรื่อง นโยบายการพัฒนาและยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ใช้แรงงาน โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน การเสวนาเรื่องบทบาทกระทรวงแรงงานในการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ใช้แรงงานให้มั่นคง โดยผู้แทนปลัดกระทรวงแรงงาน,ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน,ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมการจัดหางาน, ผู้อำนวยการนโยบายและแผนงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม และการเสวนาเรื่อง Modernizing Social Security Benefits ก้าวสู่สิทธิประโยชน์ประกันสังคมที่ทันสมัย โดยผู้แทนจากสำนักงานประกันสังคม,ผู้แทนจากฝ่ายนายจ้าง และผู้แทนจากฝ่ายลูกจ้าง

65230_1.jpg (960×667)

📌​ ในการเสวนาดังกล่าว​ได้พูดถึง
👉สาเหตุและปัจจัยการเกิดอุบัติเหตุในเด็ก โดยเสริมวิธีการสร้างความตระหนักรู้ให้กับผู้ใหญ่ในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
👉การใส่ใจและการให้ความร่วมมือในสังคม​ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัย
👉เรียนรู้จิตวิทยาพัฒนาการของเด็กในการสอนให้เอาตัวรอดในสถานการณ์ฉุกเฉิน
👉แนวทางการแก้ไข​ การเกิดอุบัติเหตุของเด็กในสถานการณ์สังคมไทยในปัจจุบัน

🔺ร่วมแลกเปลี่ยนและเสริมทักษะความปลอดภัยโดย🔻
👩‍💼ดร.วันเพ็ญ พงษ์เก่า
👩‍🏫ดร.นิปัทม์ พิชญโยธิน
👩‍🦰ผู้ดำเนินรายการ คุณนฤมล กลิ่นด้วง
👨‍🦰👩‍🦰👨‍🦱👩‍🦱ผู้สนใจเข้าชมและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กว่า 50 ท่าน
🔴รับชมย้อนหลังได้ที่ facebook มูลลนิธิเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน คลิก​🖱️ https://fb.watch/gAy3dUdZTX/

 

65207_22.jpg (1286×734)

              วันที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายประสพชัย ยูวะเวส นายกสมาคมฯ พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีเปิดงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยภาคตะวันออกจังหวัดระยองครั้งที่ 1 โดยมีนายสุพจน์ ต่ออาจหาญ ปลัดจังหวัดระยอง กล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน และมีนายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานในพิธี ภายในงานมีการสัมมนาวิชาการและนิทรรศการด้านความปลอดภัยฯ ณ ห้องสร้อยทอง โรงแรม โกลเด้น ซิตี้ ระยอง