65261_5.jpg (1440×1000)

📣📣 ในวันที่ 15 พ.ย. 65 ที่ผ่านมา SHAWPAT ได้จัดกิจกรรมอบรมออนไลน์ฟรี ‼️สำหรับสิทธิพิเศษสมาชิกสมาคมฯ 👨‍🦰👩‍🦰👨‍🦱👩‍🦱
✳️✳️ในหัวข้อเทคนิคการอบรมพนักงานใหม่อย่างไร ให้ปลอดภัยและมีความสุขในการทำงาน 👨‍💼บรรยายโดยอาจารย์โสทร อินเรือง ที่ปรึกษาด้านความปลอดภัย และวิทยากรด้านความปลอดภัย👨‍💼
🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻
โดยมีเนื้อหาความสำคัญ
📌การใช้เทคนิคการสอนความหมาย​ ความสำคัญและจุดมุ่งหมายของการสอน
📌​เทคนิคฝึกอบรมโดยการจูงใจ
📌​การวางแผนการสอนและการเตรียมการสอน
✨ซึ่งในกิจกรรมอบรมออนไลน์ ได้รับความสนใจจากสมาชิกเข้าร่วมอบรมมากกว่า 200 ราย ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมและผ่านการทดสอบหลังการอบรม จะได้รับ e-Certificate 🗞️
👉สำหรับสมาชิกท่านใด ที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมออนไลน์ฟรี ในครั้งนี้ไม่เป็นไรนะคะ ทาง SHAWPAT จะมีกิจกรรมดีๆ ให้สำหรับสมาชิกอีกแน่นอน อย่าลืม​‼️ติดตามข่าวสาร

65232_06.jpg (1280×853)

         เมื่อวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 สมาคมฯ ส่งตัวแทนเข้าร่วมการประชุมวิชาการประกันสังคม 5 ภาค “Modernizing Social Security Benefits – ก้าวสู่สิทธิประโยชน์ประกันสังคมที่ทันสมัย” ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมีนายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์  เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน และมีนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุม

         ภายในงานมีการปาฐกถาพิเศษเรื่อง นโยบายการพัฒนาและยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ใช้แรงงาน โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน การเสวนาเรื่องบทบาทกระทรวงแรงงานในการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ใช้แรงงานให้มั่นคง โดยผู้แทนปลัดกระทรวงแรงงาน,ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน,ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมการจัดหางาน, ผู้อำนวยการนโยบายและแผนงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม และการเสวนาเรื่อง Modernizing Social Security Benefits ก้าวสู่สิทธิประโยชน์ประกันสังคมที่ทันสมัย โดยผู้แทนจากสำนักงานประกันสังคม,ผู้แทนจากฝ่ายนายจ้าง และผู้แทนจากฝ่ายลูกจ้าง

65230_1.jpg (960×667)

📌​ ในการเสวนาดังกล่าว​ได้พูดถึง
👉สาเหตุและปัจจัยการเกิดอุบัติเหตุในเด็ก โดยเสริมวิธีการสร้างความตระหนักรู้ให้กับผู้ใหญ่ในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
👉การใส่ใจและการให้ความร่วมมือในสังคม​ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัย
👉เรียนรู้จิตวิทยาพัฒนาการของเด็กในการสอนให้เอาตัวรอดในสถานการณ์ฉุกเฉิน
👉แนวทางการแก้ไข​ การเกิดอุบัติเหตุของเด็กในสถานการณ์สังคมไทยในปัจจุบัน

🔺ร่วมแลกเปลี่ยนและเสริมทักษะความปลอดภัยโดย🔻
👩‍💼ดร.วันเพ็ญ พงษ์เก่า
👩‍🏫ดร.นิปัทม์ พิชญโยธิน
👩‍🦰ผู้ดำเนินรายการ คุณนฤมล กลิ่นด้วง
👨‍🦰👩‍🦰👨‍🦱👩‍🦱ผู้สนใจเข้าชมและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กว่า 50 ท่าน
🔴รับชมย้อนหลังได้ที่ facebook มูลลนิธิเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน คลิก​🖱️ https://fb.watch/gAy3dUdZTX/

 

65207_22.jpg (1286×734)

              วันที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายประสพชัย ยูวะเวส นายกสมาคมฯ พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีเปิดงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยภาคตะวันออกจังหวัดระยองครั้งที่ 1 โดยมีนายสุพจน์ ต่ออาจหาญ ปลัดจังหวัดระยอง กล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน และมีนายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานในพิธี ภายในงานมีการสัมมนาวิชาการและนิทรรศการด้านความปลอดภัยฯ ณ ห้องสร้อยทอง โรงแรม โกลเด้น ซิตี้ ระยอง

65158_1.jpg (5464×3643)

👉ในวันที่ 9 สิงหาคม 2565 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ จัดกิจกรรม “SHAWPAT ชวนรำลึกถึงพระคุณแม่” เนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

💙นำโดย รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ นายกสมาคมฯ ได้มอบผลิตภัณฑ์ดอกมะลิ จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้แก่เจ้าหน้าที่ของสมาคมฯ เพื่อส่งมอบความรัก ความผูกพัน และการระลึกถึงพระคุณแม่ของเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ในวันแม่ปี2565 นี้ ภายใต้แนวคิด wellbeing ซึ่งเป็นหนึ่งใน 3 มิติ ของยุทธศาสตร์  Vision Zero การอยู่ร่วมกันด้วยความผาสุก และส่งผ่านความรักไปยังครอบครัว

❇️❇️กิจกรรมนี้ สมาคมฯ ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ดอกมะลิ จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนและมอบเป็นทุนการศึกษา แก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางด้านการศึกษาทั่วประเทศ​😊

🔺🔺ทุกท่านสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ “ดอกมะลิ” สัญลักษณ์แทนความรักและร่วมระลึกถึงพระคุณแม่และผู้มีพระคุณ จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ที่ https://shorturl.asia/kFetc

65154_3.jpg (2048×2048)

                วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ จัดประชุม "คณะทำงานประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ยุทธศาสตร์ Vision Zero และบริการให้คำปรึกษา" ครั้งที่ 1/2565 ดำเนินการประชุมโดย คุณนิลวดี เลียงสุนทรสิทธิ์ หัวหน้าคณะทำงาน ฯ การประชุมดังกล่าวเป็นการจัดทำแผนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ และแผนการดำเนินงานการบริการให้คำปรึกษา Vision Zero รวมถึงการแผนการผลิตสื่อทุกรูปแบบเพื่อเผยแพร่ยุทธศาสตร์ Vision Zero

                การจัดทำแผนการดำเนินงานถือเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ Vision Zero ให้เกิดการเป็นที่รู้จักในวงกว้างและเกิดการสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องของความปลอดภัย สุขภาพ และความผาสุกที่ยั่งยืนในการทำงานและนอกงาน

65146_01.jpg (1920×1080)

                    18 กรกฎาคม 2565   รศ.ดร. เฉลิมชัย  ชัยกิตติภรณ์ นายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ (SHAWPAT) พร้อมคณะกรรมการบริหารสมาคม ฯ และสมาชิกสมาคม ฯ ร่วมกันประชุมวิสามัญ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ณ ห้องประชุม เกวลินสฤตถิ์ เวลา 10.00 น. สมาชิกสมาคม ฯ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนและเสนอการปรับแก้ข้อบังคับสมาคม ฯ  พร้อมทั้งตอบข้อซักถามต่าง ๆ และรับฟังความคิดเห็นกับสมาชิก ฯ ที่เข้าร่วมประชุม

                    ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยยังมีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง และสมาคม ฯ ยังมีมาตรการณ์ในการเฝ้าระวัง สมาคม ฯ มีความห่วงใยในความปลอดภัยของสมาชิก ผู้เข้าร่วมประชุมและทีมงานทุกฝ่าย จึงได้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสมาคม ฯ ขอส่งต่อกำลังใจและความห่วงใยต่อสมาชิกทุกท่าน และ เราจะผ่านเหตุการณ์นี้ไปด้วยกัน


          วันที่ 6 มิถุนายน 2565 โครงการ Vision Zero ภายใต้การดำเนินงานของสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ จัดประชุม "คณะกรรมการบริหาร Vision Zero" เปิดการประชุมโดย รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ ประธานคณะกรรมการ ฯ ดำเนินการประชุมโดย นางเบญจมาศ ทองไข่มุกต์ เลขานุการคณะกรรมการ ฯ การประชุมดังกล่าวเป็นการวางแผนและกำหนดกลยุทธ์ Vision Zero ปี 2565 เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย

          สมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ มุ่งเน้นการพัฒนากลยุทธ์เพื่อขับเคลื่อนทิศทางงานความปลอดภัย สุขภาพ และความผาสุกในการทำงาน ให้สามารถก้าวสู่ความเป็นมาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้น

สมาคมฯ มอบ Certificated of Commitment to VISION ZERO และแสดงความยินดีกับ บริษัท ไทยนิปปอน สตีล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์คอนสตรัคชั่นคอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ผ่านการตรวจประเมินโครงการ VISION ZERO