สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 17.00 น. รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์  ร่วมประชุมคณะกรรมการ ณ ห้องประชุมเกวลินสฤษดิ์ ชั้น 3 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ

ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรม “SHAWPAT ร่วมใจป้องกันภัย COVID-19” ภายใต้แนวคิด “SHAWPAT ห่วยใย ใส่ใจสังคม” ณ โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ให้การต้อนรับ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ที่ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน

เมื่อวันพุธที่ 20 มกราคม 2564 รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร นำแจกันดอกไม้พร้อมด้วยสมุดลงนามถวายพระพรของผู้บริหาร กรรมการ เจ้าหน้าที่ สมาชิกของสมาคมฯและร่วมลงนามถวายพระพรถวายเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

ในวันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 คณะกรรมการความปลอดภัย บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฝึกอบรมภาคปฎิบัติสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563  ณ ห้องอัมรินทร์ชั้น 3 โรงแรมเอส.ดี. อเวนิว เมื่อวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563

วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 13.45 น. รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์  พร้อมคณะผู้บริหาร นำแจกันดอกไม้ถวายเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์และร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

โดยสมาคมฯ ได้ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรม ทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้ล่วงลับไปแล้ว ณ วัดมณทป กรุงเทพฯ และร่วมกิจกรรม "บริจาคโลหิต" ณ บริเวณอาคารชั้น 1

       สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูประถัมภ์  เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 3 -10 กันยายน 2562  ณ ประเทศจีน