65230_1.jpg (960×667)

📌​ ในการเสวนาดังกล่าว​ได้พูดถึง
👉สาเหตุและปัจจัยการเกิดอุบัติเหตุในเด็ก โดยเสริมวิธีการสร้างความตระหนักรู้ให้กับผู้ใหญ่ในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
👉การใส่ใจและการให้ความร่วมมือในสังคม​ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัย
👉เรียนรู้จิตวิทยาพัฒนาการของเด็กในการสอนให้เอาตัวรอดในสถานการณ์ฉุกเฉิน
👉แนวทางการแก้ไข​ การเกิดอุบัติเหตุของเด็กในสถานการณ์สังคมไทยในปัจจุบัน

🔺ร่วมแลกเปลี่ยนและเสริมทักษะความปลอดภัยโดย🔻
👩‍💼ดร.วันเพ็ญ พงษ์เก่า
👩‍🏫ดร.นิปัทม์ พิชญโยธิน
👩‍🦰ผู้ดำเนินรายการ คุณนฤมล กลิ่นด้วง
👨‍🦰👩‍🦰👨‍🦱👩‍🦱ผู้สนใจเข้าชมและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กว่า 50 ท่าน
🔴รับชมย้อนหลังได้ที่ facebook มูลลนิธิเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน คลิก​🖱️ https://fb.watch/gAy3dUdZTX/