สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

65230_1.jpg (960×667)

?​ ในการเสวนาดังกล่าว​ได้พูดถึง
?สาเหตุและปัจจัยการเกิดอุบัติเหตุในเด็ก โดยเสริมวิธีการสร้างความตระหนักรู้ให้กับผู้ใหญ่ในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
?การใส่ใจและการให้ความร่วมมือในสังคม​ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัย
?เรียนรู้จิตวิทยาพัฒนาการของเด็กในการสอนให้เอาตัวรอดในสถานการณ์ฉุกเฉิน
?แนวทางการแก้ไข​ การเกิดอุบัติเหตุของเด็กในสถานการณ์สังคมไทยในปัจจุบัน

?ร่วมแลกเปลี่ยนและเสริมทักษะความปลอดภัยโดย?
?‍?ดร.วันเพ็ญ พงษ์เก่า
?‍?ดร.นิปัทม์ พิชญโยธิน
?‍?ผู้ดำเนินรายการ คุณนฤมล กลิ่นด้วง
?‍??‍??‍??‍?ผู้สนใจเข้าชมและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กว่า 50 ท่าน
?รับชมย้อนหลังได้ที่ facebook มูลลนิธิเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน คลิก​?️ https://fb.watch/gAy3dUdZTX/