65261_5.jpg (1440×1000)

📣📣 ในวันที่ 15 พ.ย. 65 ที่ผ่านมา SHAWPAT ได้จัดกิจกรรมอบรมออนไลน์ฟรี ‼️สำหรับสิทธิพิเศษสมาชิกสมาคมฯ 👨‍🦰👩‍🦰👨‍🦱👩‍🦱
✳️✳️ในหัวข้อเทคนิคการอบรมพนักงานใหม่อย่างไร ให้ปลอดภัยและมีความสุขในการทำงาน 👨‍💼บรรยายโดยอาจารย์โสทร อินเรือง ที่ปรึกษาด้านความปลอดภัย และวิทยากรด้านความปลอดภัย👨‍💼
🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻
โดยมีเนื้อหาความสำคัญ
📌การใช้เทคนิคการสอนความหมาย​ ความสำคัญและจุดมุ่งหมายของการสอน
📌​เทคนิคฝึกอบรมโดยการจูงใจ
📌​การวางแผนการสอนและการเตรียมการสอน
✨ซึ่งในกิจกรรมอบรมออนไลน์ ได้รับความสนใจจากสมาชิกเข้าร่วมอบรมมากกว่า 200 ราย ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมและผ่านการทดสอบหลังการอบรม จะได้รับ e-Certificate 🗞️
👉สำหรับสมาชิกท่านใด ที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมออนไลน์ฟรี ในครั้งนี้ไม่เป็นไรนะคะ ทาง SHAWPAT จะมีกิจกรรมดีๆ ให้สำหรับสมาชิกอีกแน่นอน อย่าลืม​‼️ติดตามข่าวสาร