สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

กิจกรรมนี้จัดขึ้นโดย SHECU ร่วมกับภาคีเครือข่าย คปอ. จุฬาฯและศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม  เพื่อมุ่งสร้างความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยฯ และส่งเสริมการสร้างสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีในการเรียนและการทำงาน

66159 01

 

                  วันที่ 17 ส.ค.​ 2566 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ นำโดย รศ.ดร.เฉลิมชัย​ ชัยกิตติภรณ์​ ที่ปรึกษาสมาคมฯ​ และนายโสภณ พงษ์โสภณ ผู้จัดการสมาคมฯ​ ร่วมกิจกรรมเปิดงานสัปดาห์ความปลอดภัยประจำปี 2566 (Chula Safety 2023)​ และร่วมปาฐกถาในหัวข้อ "ความร่วมมือในการขับเคลื่อนความปลอดภัยสู่สุขภาวะในการทำงานที่ดีอย่างยั่งยืน" (Wellwork & Wellbeing: Thriving Together) เกี่ยวกับนโยบาย แนวคิดการขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยฯ​

                  กิจกรรมนี้จัดขึ้นโดย SHECU ร่วมกับภาคีเครือข่าย คปอ. จุฬาฯและศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม  เพื่อมุ่งสร้างความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยฯ และส่งเสริมการสร้างสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีในการเรียนและการทำงาน