65317_1.jpg (1280×1280)

UPDATE ความรู้เกี่ยวกับ VISION ZERO ก่อนใคร กับ “VISION ZERO TODAY”

 

"FAQ"

 

 "Scan Qr Code"เพื่อดาวน์โหลดสื่อฟรี! หรือ

คลิ๊ก http://www.thailandvisionzero.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=9&Itemid=205

 

VISION ZERO "ผู้นำด้านยุทธศาสตร์การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันเพื่อความยั่งยืน"

65315 1

               สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ได้ดำเนินโครงการเพื่อส่งเสริมงานความปลอดภัยในสถานศึกษา โดยมีโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ เป็นสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทางโครงการได้ใช้แบบประเมินกฎทอง 7  ประการ สำหรับสถานศึกษา เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนและพัฒนางานความปลอดภัยในสถานศึกษา

               คณะผู้ตรวจประเมินโครงการฯ ได้ตรวจประเมินเพื่อวัดระดับความสำเร็จ พบว่าโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพมีพัฒนาการด้านความปลอดภัยตามยุทธศาสตร์ Vision Zero ที่ดีขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ ซึ่งในขณะนี้คณะผู้ตรวจประเมินได้พิจารณาระดับความสำเร็จ ตามแนวทางยุทธศาสตร์ Vision Zero และ กฎทอง 7 ประการของสถานศึกษาเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศระดับความสำเร็จของโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ คือ ระดับประสบความสำเร็จ

65308_1.jpg (1768×926)

           สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ฯ ได้รับการสนับสนุนทุนจากกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคมเพื่อดำเนินโครงการ "ขับเคลื่อนและส่งเสริมยุทธศาสตร์ Safety Thailand ด้วยวิสัยทัศน์ความปลอดภัยสู่คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน (Vision Zero) สำหรับสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ประจำปี 2565"  โดยทางโครงการฯ มีเครื่องมือในการประเมิน คือ แบบประเมินกฎทอง 7  ประการ สำหรับสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็กโดยเฉพาะ นอกจากนี้ทางโครงการฯ ยังมีกิจกรรมอบรมให้ความรู้ และกิจกรรมให้คำปรึกษาตามสถานประกอบกิจการ  โดยผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยตามยุทธศาสตร์ Vision Zero ซึ่งจากกิจกรรมดังกล่าวพบว่าสถานประกอบกิจการมีพัฒนาการด้านความปลอดภัยตามยุทธศาสตร์ Vision Zero ที่ดีขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ  

           คณะผู้ตรวจประเมินโครงการฯ ได้เข้าตรวจประเมินเพื่อวัดระดับความสำเร็จ ให้แก่สถานประกอบกิจการ ซึ่งในขณะนี้คณะผู้ตรวจประเมินได้พิจารณา ระดับความสำเร็จ ตามแนวทางยุทธศาสตร์ Vision Zero และ กฎทอง 7 ประการของสถานประกอบกิจการเรียบร้อยแล้ว  จึงขอประกาศระดับรางวัลให้แก่สถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการตามยุทธศาสตร์ Vision Zero ประจำปี 2565 ดังต่อไปนี้

65308_2.jpg (1077×1523)

65298 1

UPDATE ความรู้เกี่ยวกับ VISION ZERO ก่อนใคร กับ “VISION ZERO TODAY”

 

"MUCH MORE VALUE"
 
 "Scan Qr Code" เพื่อดาวน์โหลดสื่อฟรี! หรือคลิ๊ก http://www.thailandvisionzero.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=9&Itemid=205
 
VISION ZERO "ผู้นำด้านยุทธศาสตร์การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันเพื่อความยั่งยืน"

65286_1.jpg (1531×1070)

?️ปฏิทินตั้งโต๊ะเก่า อย่าทิ้ง ‼️​
?ขอเชิญร่วมบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะเก่า​ ในแคมเปญ “ปฏิทินปันสุข SHAWPAT ส่งรักผ่านอักษรเบรลล์ ปี 3” ?เพื่อส่งต่อให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์?

?ขั้นตอนการจัดส่ง?
1. ระบุหน้ากล่อง “SHAWPAT เพื่อสร้างสังคมปลอดภัย”
2. ระบุจำนวนปฏิทินบนหน้ากล่อง
3. สแกน QR CODE หรือกดลิงค์​ เพื่อแจ้งจำนวนปฏิทิน และรับหนังสือขอบคุณ
?️https://forms.office.com/r/mnk3r72ScV

?ส่งปฏิทินมาที่?
?สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
141 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
?️???️???️???️

?ระยะเวลาการจัดส่งปฏิทิน ตั้งแต่วันที่ 21 ธ.ค. 65 – 31 ม.ค. 66
☎️สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-8841852 ต่อ 302,312

#SHAWPAT #safety #Health #Wellbeing #safetytraining #อบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน #ตรวจวัดสภาพแวดล้อม #SHAWPATmember #visionzero #shawpatCSR #SHAWPATเพื่อสร้างสังคมปลอดภัย #มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ #ปฏิทินตั้งโต๊ะเก่า #บริจาคปฏิทินเก่า

65275_1.jpg (1280×1280)

?UPDATE ความรู้เกี่ยวกับ VISION ZERO ก่อนใคร กับ “VISION ZERO TODAY”

"มิติทั้ง 3 ของ VISION ZERO คือ ความปลอดภัย สุขภาพอนามัย และความผาสุก"

 ? Scan Qr Code ?  เพื่อดาวน์โหลดสื่อฟรี!

?VISION ZERO "ผู้นำด้านยุทธศาสตร์การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันเพื่อความยั่งยืน"

65257_3r.png (1040×872)

                      อบรมออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ https://elearning.shawpat.or.th/ เรียนได้ทุกเมื่อ ทุกเวลา ที่คุณต้องการ

                ? ค่าลงทะเบียนอบรม ตามราคาหลักสูตร หน้าเว็บไซด์หลักสูตรราคา 1,250 บาท(ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) คลิ๊ก...สมัครอบรมได้ที่ https://elearning.shawpat.or.th/home/sign_up  รับวุฒิบัตร (E-Certificate) จัดส่งทาง email และ พิมพ์ใบรับรองหลังเรียนจบได้ด้วยตนเอง ภายหลังเสร็จสิ้นการอบรม (pile of books)

               ☎️ 02-8841852 ต่อ 108
                     092-4405976

หมายเหตุ: กรณีที่ท่านสมัครอบรมสำเร็จแล้ว จะมีอีเมลอัตโนมัติแจ้งการสมัครอบรมไปตามอีเมลที่ท่านได้แจ้งลงทะเบียนไว้ หากท่านไม่ได้รับอีเมลดังกล่าวสามารถตรวจสอบที่อีเมลขยะ

 

65253_1.jpg (1280×1280)

?UPDATE ความรู้เกี่ยวกับ VISION ZERO ก่อนใคร กับ “VISION ZERO TODAY”

"ใช้กลยุทธ์ กฎทอง 7 ประการ มุ่งมั่นไปสู่ VISION ZERO"

 ? Scan Qr Code ?  เพื่อดาวน์โหลดสื่อฟรี! หรือคลิ๊กที่นี่

?VISION ZERO "ผู้นำด้านยุทธศาสตร์การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันเพื่อความยั่งยืน"