65247_2.jpg (1280×1280)

?UPDATE ความรู้เกี่ยวกับ VISION ZERO ก่อนใคร กับ “VISION ZERO TODAY”

"ความมุ่งมั่นต่อ VISION ZERO"

 ? Scan Qr Code ?  เพื่อดาวน์โหลดสื่อฟรี!

?VISION ZERO "ผู้นำด้านยุทธศาสตร์การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันเพื่อความยั่งยืน"

65238_1.jpg (1280×1280)

UPDATE ความรู้เกี่ยวกับ VISION ZERO ก่อนใคร กับ “VISION ZERO TODAY”

"ความเป็นผู้นำในโลกแห่งความเป็นจริง"

 "Scan Qr Code" เพื่อดาวน์โหลดสื่อฟรี!

VISION ZERO "ผู้นำด้านยุทธศาสตร์การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันเพื่อความยั่งยืน"

65229 1r

?UPDATE ความรู้เกี่ยวกับ VISION ZERO ก่อนใคร กับ “VISION ZERO TODAY”

"เปลี่ยนจากสภาวการณ์เดิมไปสู่วิสัยทัศน์ใหม่เพื่อความปลอดภัย"

 ? Scan Qr Code ?  เพื่อดาวน์โหลดสื่อฟรี! หรือคลิ๊ก 

65189 2

?VISION ZERO "ผู้นำด้านยุทธศาสตร์การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันเพื่อความยั่งยืน"

65226 1r

 

?UPDATE ความรู้เกี่ยวกับ VISION ZERO ก่อนใคร กับ “VISION ZERO TODAY”

ความแตกต่างระหว่าง "การบริหารจัดการ OHS ดั้งเดิม" และ "VISION ZERO"

? Scan Qr Code ? เพื่อดาวน์โหลดสื่อฟรี! หรือคลิ๊ก

 

65189 2

 

?VISION ZERO "ผู้นำด้านยุทธศาสตร์การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันเพื่อความยั่งยืน"

65224_1.jpg (1280×1280)

?UPDATE ความรู้เกี่ยวกับ VISION ZERO ก่อนใคร กับ “VISION ZERO TODAY”

"เริ่มต้นทำ VISION ZERO" เพื่อยกระดับความปลอดภัย สุขภาพอนามัย และความผาสุกในการทำงานให้กับทุกคน

 ? Scan Qr Code ?  เพื่อดาวน์โหลดสื่อฟรี! หรือคลิ๊ก

65189_2.png (353×57)

?VISION ZERO "ผู้นำด้านยุทธศาสตร์การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันเพื่อความยั่งยืน"

65219_1r.jpg (1722×1217)

 

?? SHAWPAT เพื่อสร้างสังคมปลอดภัย จัดกิจกรรมเสวนาออนไลน์ FACEBOOK LIVE STREMING ?หัวข้อ​ เสริมทักษะความปลอดภัยที่เด็กไทยต้องรู้?

✨SHAWPAT ร่วมกับมูลนิธิเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน เชิญชวนผู้สนใจมาร่วมเปิดประสบการณ์ การปลูกฝังความปลอดภัยให้กับเด็ก ????‍?‍? กับการเสวนาออนไลน์ FACEBOOK LIVE STREMING ในหัวข้อ: เสริมทักษะความปลอดภัยที่เด็กไทยต้องรู้

?พบกันใน​ วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 – 11.30 น. (ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย) ‼️
โดยมีเนื้อหาดังนี้
? เด็กกับสถานการณ์สังคมปัจจุบัน
?เด็กกับความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน
?จิตวิทยาสอนเด็กให้เอาตัวรอดในสถานการณ์ฉุกเฉิน
?ร่วมแลกเปลี่ยนและเสริมทักษะความปลอดภัยโดย
?‍?ดร.วันเพ็ญ พงษ์เก่า อดีตประธานฝ่ายเด็ก เยาวชน สตรี และครอบครัว สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประธานมูลนิธิพัฒนาวิชาชีพสตรี
?‍?ดร.นิปัทม์ พิชญโยธิน ประธานแขนงวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
?‍?ผู้ดำเนินรายการ คุณนฤมล กลิ่นด้วง เจ้าหน้าที่เครือข่ายและโครงการพิเศษ ผ่านช่องทาง facebook มูลนิธิเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน
?️คลิก https://shorturl.asia/1RTS6
✨ลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อลุ้นรับของที่ระลึก ได้ที่ https://shorturl.asia/dapUv

652002_1.jpg (1080×1080)

ในวันที่ 4 ตุลาคม 2565​
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)​ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ​ จัดกิจกรรมอบรมพิเศษ​ให้กับสมาชิกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ​

ในหัวข้อ​
"กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับระบบการจัดการด้านความปลอดภัย พ.ศ. 2565" โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับ​แนวคิด นโยบาย และโครงสร้างการบริหารระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย บรรยายการอบรมโดย รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ ที่ปรึกษาสมาคมฯ ผ่านช่องทางอบรมในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom

​กิจกรรมการอบรมดังกล่าว ถือเป็นหัวข้อที่น่าสนใจ ซึ่งสามารถพัฒนางานด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัย ให้แรงงานมีความปลอดภัยในการทำงาน โดยการอบรมครั้งนี้ มีสมาชิกสมาคมฯ​ เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 50 ท่าน​ ทั้งนี้สมาชิกสมาคมฯ หรือผู้ที่สนใจเป็นสมาชิกสมาคมฯ สามารถติดตามกิจกรรมพิเศษที่เป็นประโยชน์ในครั้งต่อไป ได้ที่ ... https://www.facebook.com/shawpat

65198_1resize.png (1040×1040)

?? สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ฯ ร่วมกับ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดกิจกรรม "1 จังหวัด 1 อัคคีภัย" ให้แก่สถานประกอบกิจการ SMEs 

(ด่วน !!! รับจำนวนจำกัดสถานประกอบกิจการละ 1-2 ท่านเท่านั้น)

⏩️ ขอเชิญสถานประกอบกิจการ SMEs สมัครเข้าร่วมอบรม "หลักสูตร การดับเพลิงขั้นต้น" ฟรี !!! ไม่มีค่าใช้จ่ายใดใดทั้งสิ้น

พร้อมรับวุฒิบัตรหลังเสร็จสิ้นการอบรม ✍️

? วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2565  

⏰️ เวลา: 09.00 - 16.30 น.

? สถานที่: ศูนย์ฝึกอบรมภาคปฏิบัติ SHAWPAT  บรมราชชนนี 79 กรุงเทพมหานคร

???????????

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ที่  https://www.shawpat.or.th/training/register.php?course_id=5591

หรือสแกน QR Code ได้ตั้งแต่วันนี้ –  วันที่ 9 ตุลาคม 2565 หรือจนกว่ามีผู้สมัครเข้าอบรมครบ 60 คน

?หมายเหตุ : เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนด จะต้องมีการส่งเอกสารแสดงการขึ้นทะเบียนเป็นสถานประกอบกิจการ SMEs โดยส่งเอกสารไปที่ E-mai: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ?

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

? 08 9894 9445

? 08 9895 9445

☎️ 0 2884 1852 กด1

#1จังหวัด1อัคคีภัย #วัฒนธรรมไทยวัฒนธรรมความปลอดภัย

#SHAWPAT #SAFETY #SafetyOfficer #SafetyTraining #OSHTrainingCenter #BasicFireFighting