65198_1resize.png (1040×1040)

?? สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ฯ ร่วมกับ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดกิจกรรม "1 จังหวัด 1 อัคคีภัย" ให้แก่สถานประกอบกิจการ SMEs 

(ด่วน !!! รับจำนวนจำกัดสถานประกอบกิจการละ 1-2 ท่านเท่านั้น)

⏩️ ขอเชิญสถานประกอบกิจการ SMEs สมัครเข้าร่วมอบรม "หลักสูตร การดับเพลิงขั้นต้น" ฟรี !!! ไม่มีค่าใช้จ่ายใดใดทั้งสิ้น

พร้อมรับวุฒิบัตรหลังเสร็จสิ้นการอบรม ✍️

? วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2565  

⏰️ เวลา: 09.00 - 16.30 น.

? สถานที่: ศูนย์ฝึกอบรมภาคปฏิบัติ SHAWPAT  บรมราชชนนี 79 กรุงเทพมหานคร

???????????

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ที่  https://www.shawpat.or.th/training/register.php?course_id=5591

หรือสแกน QR Code ได้ตั้งแต่วันนี้ –  วันที่ 9 ตุลาคม 2565 หรือจนกว่ามีผู้สมัครเข้าอบรมครบ 60 คน

?หมายเหตุ : เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนด จะต้องมีการส่งเอกสารแสดงการขึ้นทะเบียนเป็นสถานประกอบกิจการ SMEs โดยส่งเอกสารไปที่ E-mai: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ?

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

? 08 9894 9445

? 08 9895 9445

☎️ 0 2884 1852 กด1

#1จังหวัด1อัคคีภัย #วัฒนธรรมไทยวัฒนธรรมความปลอดภัย

#SHAWPAT #SAFETY #SafetyOfficer #SafetyTraining #OSHTrainingCenter #BasicFireFighting

65193_1resize.png (1040×1471)

?? กิจกรรมพิเศษ สำหรับสมาชิก SHAWPAT ??

(ด่วน !!! รับจำนวนจำกัดสถานประกอบการละ 1-2 ท่าน)

ขอเชิญชวนเข้าร่วมสัมมนา...ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดทั้งวัน

???????????

? หัวข้อ “การป้องกันอันตรายจาก ARC FLASH”

พร้อมรับวุฒิบัตรหลังการอบรม ✍️

? วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2565  

⏰️ เวลา: 09.00 - 16.30 น.

? สถานที่: โรงแรมรอยัลริเวอร์  กรุงเทพมหานคร

???????????

?‍?พบกับวิศวกรผู้ทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า?‍⚕️

?‍♂ วศ.สิทธิพงศ์  เกิดมณี  ผู้จัดการส่วนซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่

✅️ มาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

✅️ ลักษณะของอันตรายจากไฟฟ้าแรงต่ำและแรงสูง

✅️ สาเหตุของการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า

✅️ อันตรายจาก ARC FLASH

✅️ การประเมินโอกาสและความรุนแรงจาก ARC FLASH และการเลือกใช้ ARC FLASH PPE

?‍♂ วศ.วุฒิพงศ์ ปัทมวิสุทธิ์  วิทยากร และอนุกรรมการเทคโนโลยีความปลอดภัยไฟฟ้าและเครื่องจักรกล SHAWPAT

✅️ เทคนิคการเลือก ARC FLASH PPE สำหรับวิศวกรไฟฟ้า และช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้า

✅️ ARC FLASH Equipment Labeling

✅️ Workshop การประเมินโอกาสและความรุนแรงจาก ARC FLASH และการเลือก ARC FLASH PPE ในสถานประกอบกิจการ

???????????

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ https://forms.gle/v93gsr8f85W8TXaAA หรือสแกน QR Code ได้ตั้งแต่วันนี้ –  2 ตุลาคม 2565 นี้  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมสัมมนาในวันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565

#สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ #SHAWPAT #Safety #Engineer #SafetyTraining #Training #OSH #ArcFlash #Westex

65192_02.jpg (1568×1046)

               วันที่ 23 กันยายน 2565 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ นำทีมโดย ดร.สมรัตน์ ยินดีพิธ อุปนายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ ต้อนรับ MR. KK SHE (Secretary General) จาก Malaysian Occupational Safety and Health Practitioners' Association (MOSHPA) ประเทศมาเลเซีย ร่วมหารือแนวทางการพัฒนาด้านงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและร่วมเยี่ยมชมสนามฝึกอบรมภาคปฏิบัติ ในหลักสูตรอับอากาศ 4 ผู้  รวมถึงหลักสูตรปั้นจั่นชนิดเหนือศรีษะ

               สมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ มีความยินดีที่จะร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อพัฒนางานด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัย ให้แรงงานมีความปลอดภัยในการทำงานและสามารถสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันอย่างยั่งยืน

65188_1_resize.jpg (1831×1144)

?️?️ในสถานการณ์จากภัยทางธรรมชาติ ก่อให้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ ทั่วประเทศ สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ และมูลนิธิเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยฯ
❤️ ขอส่งกำลังใจให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในหลายพื้นที่ ให้ผ่านพ้นในทุกวิกฤติ ภายใต้แนวคิด SHAWPAT เพื่อสร้างสังคมปลอดภัย

✳️✳️ขอให้ทุกท่านติดตามสถานการณ์ อย่างใกล้ชิด ดูแลบุตรหลานของท่านให้อยู่ในความปลอดภัย
?​สามารถแจ้งข้อมูล แจ้งเหตุ รวมถึงขอความช่วยเหลือได้ที่ ?กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
?​ ผ่านช่องทาง​ FACEBOOK กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM
www.disaster.go.th
Line ID @1784DDPM
โทรสายด่วนนิรภัย 1784
Twitter @DDPMNews
Application “พ้นภัย”

65184_6.jpg (1080×1080)

                 ในวันที่ 6 กันยายน 2565 Asian Workers’ Compensation Association (AWCA) ได้จัดงานสัมมนา “Navigating Social Security & Wellbeing Post COVID in Asia” ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เปิดงานโดย YB Datuk Haji Awang bin Hashim รัฐมนตรีช่วยว่ากระทรวงแรงงาน ประเทศมาเลเซีย ซึ่งสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ โดย ดร. ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรในหัวข้อ "Vision Zero in the Digital Era" ในนามของ "Vision Zero Experience in Thailand"

                 การสัมมนาดังกล่าวมีสมาชิกจากหลายประเทศเข้าร่วมฟังสัมมนามากกว่า 200 คน ถือเป็นหัวข้อที่น่าสนใจที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ Vision Zero ในประเทศไทย อีกทั้งทำให้เห็นทิศทางในการพัฒนารวมถึงการบูรณาการด้านความปลอดภัย ด้านสุขภาพ และด้านความผาสุก ให้กับแรงงานทั่วโลกภายใต้ยุทธศาสตร์ Vision Zero ของประเทศอื่น ๆ อีกด้วย

65182_1.jpg (3508×2481)

                ในวันที่ 6-8 กันยายน 2565 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ในนามตัวแทนประเทศไทย ได้รับเกียรติจาก Asian Workers’ Compensation Association (AWCA) ให้เข้าร่วมการสัมมนา “Navigating Social Security & Wellbeing Post COVID in Asia” ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยมี ดร.ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล ที่ปรึกษาสมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ เดินทางเข้าร่วมเป็นวิทยากรในนามตัวแทนของสมาคมฯ และในนาม Vision Zero Experience in Thailand เพื่อแลกเปลี่ยนในหัวข้อ "Vision Zero in the Digital Era"

              สมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ ซึ่งเป็นสมาชิกของ International Social Security Association (ISSA) Mining Section และเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ Vision Zero ในประเทศไทย มีความยินดีที่สนับสนุนงานวิชาการทางด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเป็นการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับวัฒนธรรมเชิงป้องกันอย่างยั่งยืน ภายใต้ยุทธศาสตร์ Vision Zero