65144_3.jpg (1568×1044)

สมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ เข้ามอบ Certificated of Commitment VISION ZERO ประจำปี 2565 ณ บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

วันที่ 14 กรกฎาคม 2565 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ นำทีมโดย รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ นายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ พร้อมด้วยคุณนิลวดี เลียงสุนทรสิทธิ์ ที่ปรึกษานายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ และคณะ เข้ามอบ Certificated of Commitment VISION ZERO ประจำปี 2565 ณ บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด จ.พระนครศรีอยุธยา รับมอบโดย คุณศักดิ์ชัย มโนจิตงาม รองประธานบริษัทฯ และคณะผู้บริหาร

โครงการ VISION ZERO ดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานประกอบกิจการให้เป็นต้นแบบ ด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และความผาสุก เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันอย่างยั่งยืน

65143_2.jpg (1144×1430)

โดยร่วมทำบุญได้ที่

1.มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สาขาวัดหัวลำโพง

บริจาคผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาพลับพลาชัย

ชื่อบัญชี มูลนิธิฮั่วเคี้ยวป่อเต็กเซี่ยงตึ๊ง หรือ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

001-0-00370-5

2.วัดพระบาทน้ำพุ

บริจาคผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพสาขาลพบุรี

ชื่อบัญชี กองทุนอาทรประชานาถ

289-0-84697-1

3.โรงพยาบาลสงฆ์

บริจาคผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาถนนศรีอยุธยา

ชื่อบัญชี เงินบริจาคบำรุงโรงพยาบาลสงฆ์

013-1-85026-1

4.มูลนิธิธรรมรักษ์

บริจาคผ่านบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยาสาขาลพบุรี

ชื่อบัญชี บ้านเด็กธรรมรักษ์

111-1-70375-1

SHAWPAT ขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมทำบุญกับท่าน

โดยทุกท่านสามารถส่งรายละเอียดเพื่อรับของที่ระลึกจากเราได้ที่ E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 กรกฎาคม 2565

ในวันอาทิตย์ ที่ 17 กรกฎาคม 2565 มูลนิธิได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้กับประชาชนในพื้นที่ชุมชนบรมราชชนนี 79 จำนวน 30 ท่าน โดยมีสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ เป็นผู้อบรมในครั้งนี้ โดยในหลักสูตรดังกล่าว เป็นการให้ความรู้ด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การดูแลสุขภาพ การช่วยเหลือผู้ที่มีอาการช็อค หมดสติ และผู้ป่วยที่เกิดการหายใจขัด หายใจหยุดและหัวใจหยุดเต้นด้วยการช่วยชีวิตที่หัวใจหยุดเต้นด้วยวิธี CPR​

​โดยมี รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ นายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ กล่าวต้อนรับชุมชน คุณธำรง คุโณปการ รองประธานมูลนิธิ กล่าวเปิดงานและแจ้งถึงวัตถุประสงค์ในการจัดอบรมครั้งนี้ และดร.ธีระ พงศ์อนันต์ เลขาธิการมูลนิธิ กล่าวสรุปกิจกรรมและปิดงาน​

มูลนิธิเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้สู่ชุมชนในครั้งนี้ จะช่วยให้ชุมชนนำความรู้ไปปรับใช้เมื่อเจอเหตุการณ์จริง และสามารถถ่ายทอดความรู้เบื้องต้นด้านการปฐมพยาบาลต่อได้ มูลนิธิยังมีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ให้กับประชาชน นักเรียน นักศึกษา กลุ่มแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบ ให้มีความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดี

65137_1.jpeg (1754×1241)

มูลนิธิเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน ร่วมกับ SHAWPAT​
??ขอเชิญผู้สนใจร่วมพูดคุยถึงสถานการณ์ปัญหาขยะและสภาพแวดล้อมในประเทศไทย และแลกเปลี่ยนแนวคิดด้านการจัดการขยะ กับเสวนาออนไลน์ FACEBOOK LIVE STREMING หัวข้อ: แยกสร้างสุข ขยะเป็น 0 เราทำได้ ❗️
?พบกันในวันศุกร์ ที่ 22 ก.ค. 2565 เวลา 14.00-15.30 น. (ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย)
โดยมีเนื้อหาดังนี้
✳️สถานการณ์ขยะในประเทศไทย ❗️
✳️ทำไมเราต้องแยกขยะ ❓
✳️คุณมีพฤติกรรมการทิ้ง และแยกขยะแบบไหน ❓
✳️การแยกขยะสร้างมูลค่าได้อย่างไร​ ❓
✳️พลังงานทางเลือกและเทคโนโลยี จะช่วยโลกได้อย่างไร ❓

?พบกับแขกรับเชิญสุด Exclusive ?
?อาจารย์วรุณ วารัญญานนท์ ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ Chula Zero Waste
?คุณโดม บุญญานุรักษ์ CMO และผู้ร่วมก่อตั้ง GEPP Sa-Ard (เก็บ สะอาด)
พิธีกรดำเนินรายการ
คุณนฤมล กลิ่นด้วง เจ้าหน้าที่เครือข่ายและโครงการพิเศษ
?ผ่านช่องทาง facebook มูลนิธิเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน
?️คลิก https://shorturl.asia/1RTS6
??????????
?ลงทะเบียนได้ที่​ https://shorturl.asia/IiNmt
?ผู้เข้าร่วมกิจกรรมลุ้นรับของรางวัลมากมาย​ แล้วพบกันนะคะ​ ?​

65133_CC65023_2resize.jpg (1040×1040)

              พันเอกหญิง สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร (16 เมษายน พ.ศ. 2427 – 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2482) เป็นพระราชธิดาลำดับที่ 48 ใน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประสูติแต่สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า เมื่อวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2427 เป็นพระโสทรกนิษฐภคินีในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร มกุฎราชกุมารพระองค์แรกของสยาม และเป็นพระโสทรเชษฐภคินีในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระราชบิดาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร และพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

              สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร ทรงเล็งเห็นความสำคัญกับการศึกษาของสตรีไทย เช่น ทรงรับเป็นองค์อุปถัมภ์ของโรงเรียนราชินี การก่อสร้างโรงเรียนราชินีบน และทรงจัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ (ต่อมาคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์) เป็นต้น