สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

วันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2567 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ จัดกิจกรรม "SHAWPAT ส่งรักวันสงกรานต์"  ส่งมอบ "ถุงห่วงใย" ให้แก่ครอบครัวเจ้าหน้าที่สมาคมฯ ที่มีผู้สูงอายุและผู้ป่วยอยู่ในการดูแล ตามแนวทาง องค์กรสร้างสุข "WELLBEING" 

6710118.jpg (1200×800)

 

                วันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2567 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ จัดกิจกรรม "SHAWPAT ส่งรักวันสงกรานต์"  ส่งมอบ "ถุงห่วงใย" ให้แก่ครอบครัวเจ้าหน้าที่สมาคมฯ ที่มีผู้สูงอายุและผู้ป่วยอยู่ในการดูแล ตามแนวทาง องค์กรสร้างสุข "WELLBEING" เนื่องในเทศกาลสุขสันต์วันสงกรานต์ วันผู้สูงอายุ วันครอบครัวโดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์โสภณ พงษ์โสภณ ผู้อำนวยสมาคมคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ มอบ "ถุงห่วงใย" ที่บรรจุไปด้วยสิ่งของอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ ได้แก่ สเปรย์แอลกอฮอล์ น้ำมันพืช นมถั่วเหลือง ชุดทำแผล และของใช้จำเป็นอื่น ๆ พร้อมส่งมอบคำอวยพร ให้ดูแลตัวเองและครอบครัว