สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ในวันที่ 9 เมษายน 2567 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ได้จัดพิธีทำบุญประจำปี 2567 เนื่องในโอกาสที่สมาคมก่อตั้งครบรอบ 37 ปี เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่องค์กร

67096_38.jpg (3977×2651)

 

               ในวันที่ 9 เมษายน 2567 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ได้จัดพิธีทำบุญประจำปี 2567 เนื่องในโอกาสที่สมาคมก่อตั้งครบรอบ 37 ปี เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่องค์กร และพิธีรดน้ำขอพรปีใหม่เนื่องในวันสงกรานต์ โดยมีนายประสพชัย ยูวะเวส นายกสมาคมเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานสมาคม ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์  ถวายภัตตาหารและเครื่องสังฆทาน แด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานต่อไป