สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

65226 1r

 

?UPDATE ความรู้เกี่ยวกับ VISION ZERO ก่อนใคร กับ “VISION ZERO TODAY”

ความแตกต่างระหว่าง "การบริหารจัดการ OHS ดั้งเดิม" และ "VISION ZERO"

? Scan Qr Code ? เพื่อดาวน์โหลดสื่อฟรี! หรือคลิ๊ก

 

65189 2

 

?VISION ZERO "ผู้นำด้านยุทธศาสตร์การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันเพื่อความยั่งยืน"