สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

วันจันทร์ ที่ 4 มีนาคม 2567 เวลา 13.00-16.00 น. สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ ร่วมกับโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จัดกิจกรรมการอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้

67068_01.jpg (1200×800)

 

                 วันจันทร์ ที่ 4 มีนาคม 2567 เวลา 13.00-16.00 น. สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ ร่วมกับโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จัดกิจกรรมการอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้ในหัวข้อ​ 🔻🔻​ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยระหว่างการฝึกงานในสถานประกอบกิจการ🔻🔻​ ให้กับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 จำนวน 153 คน เพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน ก่อนเข้าสู่การฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบกิจการ ซึ่งได้รับเกียรติจาก นางสาวนิลวดี เลียงสุนทรสิทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยสมาคมฯ เป็นผู้บรรยายถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้

                   👉👉SHAWPAT เพื่อสร้างสังคมปลอดภัย💙💚 ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ให้นักเรียนและสถาบันการศึกษา และในการอบรมครั้งนี้ สมาคมฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า น้องๆ นักเรียนจะได้เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบกิจการและเกิดความปลอดภัยในระหว่างการฝึกงาน ✳️“ฝึกงานอย่างมีความสุข ปลอดภัย และได้ประสบการณ์ที่ดี”