สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ภายในงานมีการมอบรางวัลให้กับสถานประกอบกิจการดีเด่นต้นแบบความปลอดภัยในด้านต่างๆ มอบโล่แก่ผู้ให้การสนับสนุน ผู้ทำคุณประโยชน์ และวิทยากรนั่งร้านที่สูง หรือรถกระเช้า รุ่นที่ 6 เวทีสัมมนาวิชาการ นิทรรศการจากภาครัฐและเอกชน การสาธิตการตรวจสอบและการบังคับเครื่องจักรสำหรับยกคนขึ้นทำงานบนที่สูง(รถกระเช้า) และการสาธิตการช่วยเหลือผู้ประสบภัยบนที่สูง

66178_04.jpg (1280×800)

 

                 ในวันที่ 10 ตุลาคม 2566 นายประสพชัย ยูวะเวส นายกสมาคม ได้ร่วมพิธีเปิดงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยภาคตะวันออก จังหวัดระยอง ครั้งที่ 3 โดยมีนายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส รองปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานในพิธี ภายในงานมีการมอบรางวัลให้กับสถานประกอบกิจการดีเด่นต้นแบบความปลอดภัยในด้านต่างๆ มอบโล่แก่ผู้ให้การสนับสนุน ผู้ทำคุณประโยชน์ และวิทยากรนั่งร้านที่สูง หรือรถกระเช้า รุ่นที่ 6 เวทีสัมมนาวิชาการ นิทรรศการจากภาครัฐและเอกชน การสาธิตการตรวจสอบและการบังคับเครื่องจักรสำหรับยกคนขึ้นทำงานบนที่สูง(รถกระเช้า) และการสาธิตการช่วยเหลือผู้ประสบภัยบนที่สูง โดยงานจัดขึ้น ณ โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น จังหวัดระยอง