สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

รศ.ดร.เฉลิมชัย ขัยกิตติภรณ์ ที่ปรึกษาสมาคม ผู้แทนสมาคมร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล

66171 1

                 

                 ในวันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2566 รศ.ดร.เฉลิมชัย ขัยกิตติภรณ์ ที่ปรึกษาสมาคม ผู้แทนสมาคมร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  ราชเทวี กรุงเทพมหานคร