สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

กิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ด้านความปลอดภัย เนื่องในวันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงาน ให้ผู้เข้าร่วมอบรม สมาชิกสมาคมฯ และเจ้าหน้าที่สมาคมฯ

66070_01.jpg (1706×960)
         

⛑️ สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ จัดสื่อนิทรรศการด้านความปลอดภัย เพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงาน ให้ผู้เข้าร่วมอบรม สมาชิกสมาคมฯ และเจ้าหน้าที่สมาคมฯ กว่า 150 ท่าน
📌📌ภายในกิจกรรมได้มีสื่อความรู้ด้านความปลอดภัย การตอบคำถามชิงรางวัล รวมถึงน้องมาสคอต Safety Bird ร่วมสร้างสีสัน ความสนุกสนาน
👷‍♀️วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมความปลอดภัย👷‍♂️