สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

66039_09.jpg (2048×1365)

                  วันที่ 15 มีนาคม 2566 ท่านประสพชัย ยูวะเวส นายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน(ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ และนายโสภณ พงษ์โสภณ ผู้จัดการสมาคม ได้เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและนานาชาติครั้งที่ ๓ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร