สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

 ประชุมเตรียมการจัดงาน The Asia-Pacific Occupational Safety and Health Organization (APOSHO) ครั้งที่ 38

66024_01.jpg (1479×1109)

 

             9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเกวลินสฤษดิ์ สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ นำโดยท่านประสพชัย ยูวะเวส นายกสมาคมฯ ได้เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงาน The Asia-Pacific Occupational Safety and Health Organization (APOSHO) ครั้งที่ 38 คณะกรรมการย้ำถึงความร่วมมือระหว่างประเทศ ในการขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยกับองค์กรหรือหน่วยงานระดับนานาชาติ เพื่อเป็นการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ต่าง ๆ เพื่อให้แรงงานมีความปลอดภัยในการทำงาน และสามารถสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันอย่างยั่งยืนต่อไป