65207_22.jpg (1286×734)

              วันที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายประสพชัย ยูวะเวส นายกสมาคมฯ พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีเปิดงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยภาคตะวันออกจังหวัดระยองครั้งที่ 1 โดยมีนายสุพจน์ ต่ออาจหาญ ปลัดจังหวัดระยอง กล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน และมีนายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานในพิธี ภายในงานมีการสัมมนาวิชาการและนิทรรศการด้านความปลอดภัยฯ ณ ห้องสร้อยทอง โรงแรม โกลเด้น ซิตี้ ระยอง