สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

มอบความรักส่งท้ายปี 2566 กับกิจกรรม " SHAWPAT ปันไออุ่น" วันจันทร์ ที่ 18 ธันวาคม 2566 จัดขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่าง สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ และมูลนิธิเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน

66212_10.jpg (1067×800)

 

               มอบความรักส่งท้ายปี 2566 กับกิจกรรม " SHAWPAT ปันไออุ่น" วันจันทร์ ที่ 18 ธันวาคม 2566 จัดขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่าง สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ และมูลนิธิเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน โดยนายธำรง คุโณปการ และ ดร.ธีระ พงศ์อนันต์ ที่ปรึกษาสมาคมฯ มอบทุนการศึกษา 10,000 บาท และสิ่งของอุปโภค​บริโภค ได้แก่​ ผลไม้ สีเทียน ของเล่น นมและข้าวเกรียบจากบริษัท มโนห์ราอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด ให้แก่เด็กที่อยู่ในการอุปการะของโรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านสานรัก มูลนิธิเด็ก ด้วยมูลนิธิแห่งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อปกป้อง ช่วยเหลือ และพัฒนาเด็ก กิจกรรมนันทนาการที่ได้จัดขึ้น เล่านิทานความปลอดภัย เล่นเกมไข่ร้อนซ่อนขยะให้น้องๆ เรียนรู้การแยกตามประเภทขยะ และระบายสี "Safety Bird"  ด้วยความตั้งใจของทีมงานล้วนเสริมทักษะด้านอารมณ์ สติปัญญาและมอบ“ไออุ่น”ให้แก่น้องๆ เป็นอ้อมกอดที่ให้น้องๆ รับรู้ถึงความรักความห่วงใยที่สังคมมีให้