สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ในวันศุกร์ ที่ 12 มกราคม 2567 เวลา 09.30-12.00 น. SHAWPAT เพื่อสร้างสังคมปลอดภัย ร่วมจัดกิจกรรม แจกความสุข เนื่องในโอกาส “วันเด็กแห่งชาติ ปี 2567” ณ โรงเรียนวัดตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

67010_01.jpg (1566×1044)

 

               ในวันศุกร์ ที่ 12 มกราคม 2567 เวลา 09.30-12.00 น. SHAWPAT เพื่อสร้างสังคมปลอดภัย ร่วมจัดกิจกรรม แจกความสุข เนื่องในโอกาส “วันเด็กแห่งชาติ ปี 2567” ณ โรงเรียนวัดตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร มีเด็กนักเรียนและผู้ปกครองร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน ในครั้งนี้ได้มอบทุนการศึกษา จำนวน 10,000 บาท พร้อมทั้งจัดนิทรรศการความปลอดภัย ให้เด็กๆ ได้เล่นเกมที่ปลูกฝังความรู้เรื่องความปลอดภัยอาชีวอนามัย  พร้อมทั้งรับขนมและของรางวัลมากมาย 

              SHAWPAT ขอขอบคุณผู้สนับสนุน บริษัทมโนห์ราอุตสาหกรรมอาหาร จํากัด บริษัทแลคตาซอย จำกัดที่สนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้​ ให้กับเด็กๆ ในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2567 เจอกันใหม่ในปีหน้านะคะ