สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

66207_02.jpg (1067×800)

 

             วันศุกร์ ที่ 8  ธันวาคม 2566 SHAWPAT เพื่อสร้างสังคมปลอดภัย จัดกิจกรรม​ “SHAWPAT  ช่วยวัยเรียนปลอดภัยด้วยการ CPR และปฐมพยาบาลเบื้องต้น” ณ โรงเรียนวัดหนัง เขตจอมทอง กรุงเทพฯ นำโดยนางสาวสุวรรณา อ่อนแก้ว รองผู้อำนวยการ พร้อมคณะครูและนักเรียน ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 1-6 กว่า 250 คน เรียนรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นพร้อมร่วมฝึกปฏิบัติการทำ CPR เพื่อช่วยเหลือกรณีหัวใจหยุดเต้น ด้วยเหตุไม่คาดฝันเช่น จมน้ำ ไฟฟ้าซ็อต น้องๆ ร่วมกิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัลความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลที่ถูกต้องและปลอดภัย ทั้งผู้ป่วยและผู้ช่วยเหลือ บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน

           สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ ขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กไทย มีความรู้ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการทำ CPR ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เพื่อให้สังคมไทยปลอดภัยอย่างยั่งยืน

💙วัฒนธรรมไทย​ วัฒนธรรมความปลอดภัย💚