สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

head training

ศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ฯ

แผนการจัดอบรม

ติดต่อเจ้าหน้าที่

โทรศัพท์

 • 02 880 4803 , 02 884 1852 , 02 884 1764 , 02 884 1408 ,02 880 4659 , 02 448 5505 , 02 448 5504 , 02 880 4590 ,02 880 4592 , 02 403 1606-12  (ตามด้วยเบอร์ต่อ 1)

โทรสาร

 • 02-8841853 , 02-8804591

อีเมล

 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกอบรมฯ

 • งานฝึกอบรมประเภท INHOUSE
  089-9276722 Line id : shw_inhouse

 • งานฝึกอบรมประเภท PUBLIC
  089-8949445 
 • งานฝึกอบรมภาคปฏิบัติ อับอากาศ ที่สูง
  นั่งร้านปั้นจั่น รถยก หม้อน้ำ ดับเพลิง
  ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
  089-8959445 คุณสุพิชญา สอนสิทธิ์ (ปีโป้)

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน