สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

head training

ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ (เพื่อตรวจสอบคิวการจอง) ก่อนดำเนินการจองสื่อ

โทร 02-884-1852 กด 3 อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

ค่าบำรุง 200 บาท (สมาชิก 160 บาท)

ค่าบำรุง 200 บาท (สมาชิก 160 บาท)

ค่าบำรุง 200 บาท (สมาชิก 160 บาท)

ค่าบำรุง 200 บาท (สมาชิก 160 บาท)

ค่าบำรุง 200 บาท (สมาชิก 160 บาท)

ค่าบำรุง 200 บาท (สมาชิก 160 บาท)

ค่าบำรุง 200 บาท (สมาชิก 160 บาท)

ค่าบำรุง 1,500 บาท (สมาชิก 1,200 บาท)

สื่อที่ให้เช่ายืมทั้งหมด

 

id-line-shawpatmember.jpg
  • โทรศัพท์ 02-8841852 ต่อ 301, 303 
  • โทรสาร 02-4485556  
  • E-Mail : member@shawpat.or.th