สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

head training

ค่าบำรุง 3,500 บาท (สมาชิก 2,800 บาท)

ค่าบำรุง 3,500 บาท (สมาชิก 2,800 บาท)

ค่าบำรุง 3,500 บาท (สมาชิก 2,800 บาท)

ค่าบำรุง 3,500 บาท (สมาชิก 2,800 บาท)

ตัวอย่างการจัดกิจกรรมความปลอดภัย

35,10,0,50,1
25,600,60,0,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,1,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,1

 

id-line-shawpatmember.jpg

ติดต่องานเช่ายืมสื่อ

  • โทรศัพท์ 02-8841852 ต่อ 301, 303 
  • โทรสาร 02-4485556  
  • E-Mail : member@shawpat.or.th