สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

65219_1r.jpg (1722×1217)

 

?? SHAWPAT เพื่อสร้างสังคมปลอดภัย จัดกิจกรรมเสวนาออนไลน์ FACEBOOK LIVE STREMING ?หัวข้อ​ เสริมทักษะความปลอดภัยที่เด็กไทยต้องรู้?

✨SHAWPAT ร่วมกับมูลนิธิเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน เชิญชวนผู้สนใจมาร่วมเปิดประสบการณ์ การปลูกฝังความปลอดภัยให้กับเด็ก ????‍?‍? กับการเสวนาออนไลน์ FACEBOOK LIVE STREMING ในหัวข้อ: เสริมทักษะความปลอดภัยที่เด็กไทยต้องรู้

?พบกันใน​ วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 – 11.30 น. (ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย) ‼️
โดยมีเนื้อหาดังนี้
? เด็กกับสถานการณ์สังคมปัจจุบัน
?เด็กกับความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน
?จิตวิทยาสอนเด็กให้เอาตัวรอดในสถานการณ์ฉุกเฉิน
?ร่วมแลกเปลี่ยนและเสริมทักษะความปลอดภัยโดย
?‍?ดร.วันเพ็ญ พงษ์เก่า อดีตประธานฝ่ายเด็ก เยาวชน สตรี และครอบครัว สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประธานมูลนิธิพัฒนาวิชาชีพสตรี
?‍?ดร.นิปัทม์ พิชญโยธิน ประธานแขนงวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
?‍?ผู้ดำเนินรายการ คุณนฤมล กลิ่นด้วง เจ้าหน้าที่เครือข่ายและโครงการพิเศษ ผ่านช่องทาง facebook มูลนิธิเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน
?️คลิก https://shorturl.asia/1RTS6
✨ลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อลุ้นรับของที่ระลึก ได้ที่ https://shorturl.asia/dapUv