สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

6711901.jpg (1200×800)

 

📣ในวันที่ 23-28 เม.ย. 2567 SHAWPAT เพื่อสร้างสังคมปลอดภัย ให้ความอนุเคราะห์แหล่งเรียนรู้เพื่อเพิ่มพูนทักษะ และฝึกปฏิบัติสร้างเสริมประสบการณ์ การปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขตเมือง แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ สาขาวิชาการจัดการสาธารณภัย ชั้นปีที่ 3 จำนวน 21 คน 🧑‍🏫👷🧑‍💻🧑‍🔧🧑‍🏭

✳️โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์โสภณ พงษ์โสภณ ผู้จัดการสมาคมฯ เป็นประธานกล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษา
📌โดยในการเรียนการสอน ประกอบด้วย
⛑️การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (Job Safety Analysis : JSA)
⛑️ระบบบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System : ICS)
⛑️การจัดการเหตุเพลิงไหม้ สารเคมีหกรั่วไหล และการจัดการโซนปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย
⛑️การจัดการ และกำกับควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ในงานที่อับอากาศ
⛑️การจัดการ และกำกับควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่บนที่สูงในลักษณะต่าง ๆ
⛑️หลักการและเทคนิคการเข้าพื้นที่เพื่อทำการช่วยเหลือผู้ประสบภัยบนที่สูงและในที่อับอากาศ

👷‍♂️👷สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้พื้นที่นักศึกษาได้เข้ามาเรียนรู้เพื่อเสริมทักษะและฝึกปฏิบัติ​ สมาคมฯ​ หวังว่านักศึกษาจะนำพาความรู้นี้ไปพัฒนาเพื่อสร้างสังคมให้ปลอดภัยต่อไป
💙💚 วัฒนธรรมไทย​ วัฒนธรรมความปลอดภัย💙💚