สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

สมาคมร่วมพิธีเปิดโครงการ 28 เมษายน วันความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสากล ประจำปีงบประมาณ 2566

66069_35r.jpg (1642×924)

 

                   ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 9.00 น. นายโสภณ พงษ์โสภณ ผู้จัดการสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ได้ร่วมงานโครงการ 28 เมษายน วันความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสากล โดยมีนาย นิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการ ภายในงานมีการเสวนา หัวข้อ สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพ ถือเป็นหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงาน ณ ห้องประชุมใหญ่ กองความปลอดภัยแรงงาน