สมาคมส่งเสรืมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ เข้าร่วมจัดกิจกรรม "จป.จิตอาสา ทำดีเพื่อสังคม" เนื่องในวันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน 12 พฤศจิกายน 2562 โดยสมาคมฯได้ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรม ทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้ล่วงลับไปแล้ว ณ วัดมณทป กรุงเทพฯ และร่วมกิจกรรม "บริจาคโลหิต" ณ บริเวณอาคารชั้น 1 และกิจกรรม "ฟุตบอลสร้างความสัมพันธ์" ณ สนามฟุตบอลฟีนิกซ์ ตลิ่งชัน