สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

65164_1.jpg (1280×1280)

   ?SHAWPAT และมูลนิธิเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน ขอเชิญชวนผู้มีสุขภาพดี ร่วมกันบริจาคโลหิต เพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยทั่วประเทศกับสภากาชาดไทย????️?การบริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์?️?️

  ? ในวันพุธ ที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00-11.30 น. ณ มิตซูนิวตัน (ตลิ่งชัน)  ?️?️??️??‍⚕️?‍⚕️?‍♀️❤️

65163_10.jpg (909×682)

♦️♦️ในวันที่ 13 ส.ค. 2565 SHAWPAT เพื่อสร้างสังคมปลอดภัย เข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนปลอดภัย เพื่อพี่น้องที่ห่างไกลจากสายใยเครือข่าย จป.ครั้งที่ 26  ร่วมกับชมรมเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงานราชพฤกษ์ ณ โรงเรียนวัดโคกสลุง จังหวัดลพบุรี

?​?​โดยมี นางกมลรัตน์  ศิริสลุง รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกสลุง กล่าวต้อนรับ นางนนทลี วงษ์เคี่ยม สวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี และนายเฉลิม สารคาม ประธานชมรมเครือข่ายความปลอดภัยฯ ร่วมกล่าวเปิดกิจกรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์การจัดงาน​เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ห่างไกล ได้เรียนรู้เรื่องความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมการเรียนที่ดีขึ้น โดยมีกิจกรรมฐานการเรียนรู้เรื่องความปลอดภัย ได้แก่  ฐานยาเสพติด  ฐานปฐมพยาบาล  ฐานแยกขยะ เป็นต้น และร่วมทำบุญถวายเพล ณ วัดโคกสำราญ พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมปลูกป่า???

✳️✳️ในครั้งนี้สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ ได้ร่วมสมทบทุนการศึกษา​ และได้รับการนับสนุนของรางวัลในการจัดกิจกรรม​จาก บริษัทมโนห์ราอุตสาหกรรมอาหาร จํากัด บริษัทกรีนสวิลล์ จํากัด บริษัทมหาจักร อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด​ ??

65142_03.jpg (2048×1365)

มูลนิธิเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้สู่ชุมชนบรมราชชนนี 79

ในวันอาทิตย์ ที่ 17 กรกฎาคม 2565 มูลนิธิได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้กับประชาชนในพื้นที่ชุมชนบรมราชชนนี 79 จำนวน 30 ท่าน โดยมีสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ เป็นผู้อบรมในครั้งนี้ โดยในหลักสูตรดังกล่าว เป็นการให้ความรู้ด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การดูแลสุขภาพ การช่วยเหลือผู้ที่มีอาการช็อค หมดสติ และผู้ป่วยที่เกิดการหายใจขัด หายใจหยุดและหัวใจหยุดเต้นด้วยการช่วยชีวิตที่หัวใจหยุดเต้นด้วยวิธี CPR​

​โดยมี รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ นายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ กล่าวต้อนรับชุมชน คุณธำรง คุโณปการ รองประธานมูลนิธิ กล่าวเปิดงานและแจ้งถึงวัตถุประสงค์ในการจัดอบรมครั้งนี้ และดร.ธีระ พงศ์อนันต์ เลขาธิการมูลนิธิ กล่าวสรุปกิจกรรมและปิดงาน​

มูลนิธิเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้สู่ชุมชนในครั้งนี้ จะช่วยให้ชุมชนนำความรู้ไปปรับใช้เมื่อเจอเหตุการณ์จริง และสามารถถ่ายทอดความรู้เบื้องต้นด้านการปฐมพยาบาลต่อได้ มูลนิธิยังมีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ให้กับประชาชน นักเรียน นักศึกษา กลุ่มแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบ ให้มีความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดี

65115_23.jpg (1477×1108)          วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 SHAWPAT ร่วมกับมูลนิธิเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน และนิวตันมอเตอร์กรุ๊ป ได้ร่วมกิจกรรม “SHAWPAT เพื่อสร้างสังคมปลอดภัย ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต กับสภากาชาดไทย"
          เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ทำให้สภากาชาดไทยเกิดวิกฤตขาดแคลนโลหิตอย่างหนัก โดยครั้งนี้หน่วยเคลื่อนที่บริจาคโลหิตของสภากาชาดไทยได้โลหิตตามเกณฑ์ที่ต้องการ แต่ถึงอย่างไร สภากาชาดไทยยังต้องการเลือดจำนวนมาก

          สำหรับท่านที่ไม่สะดวกร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ สามารถบริจาคโลหิตได้ ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย สถานที่ติดต่อ : 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ : 0 2263 9600-99

โทรสาร : 0 2255 5558
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

            SHAWPAT เพื่อสร้างสังคมปลอดภัย ได้ดำเนินกิจกรรมสนับสนุนการอบรมหลักสูตรทางด้านวิชาการ เรื่องความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ภายใต้ “โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาต้นแบบด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ให้กับคณะครูและบุคลากรโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ

SHAWPAT ร่วมกับมูลนิธิเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน และนิวตันมอเตอร์กรุ๊ป เชิญชวนร่วมบริจาคโลหิตในกิจกรรม “SHAWPAT เพื่อสร้างสังคมปลอดภัย ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต กับสภากาชาดไทย”

SHAWPAT เพื่อสร้างสังคมปลอดภัย SHAWPAT แยกสร้างสุข ซึ่งเป็นภาคต่อจากโครงการ “แยกขวดช่วยหมอพร้อมทั้งเปิดตัวกิจกรรม แยกแลกไข่

SHAWPAT เพื่อสร้างสังคมปลอดภัย ร่วมส่งมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ เพื่อส่งมอบความห่วงใยให้แก่ผู้สูงอายุในชุมชนรอบข้าง 

SHAWPAT เพื่อสร้างสังคมปลอดภัย ได้บริจาคอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ที่ไม่ใช้แล้ว ให้แก่สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล เพื่อนำไปเเยกชิ้นส่วนรีไซเคิลแปลงเป็นเงินบริจาค