สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

SHAWPAT เพื่อสร้างสังคมปลอดภัย ได้บริจาคอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ที่ไม่ใช้แล้ว ให้แก่สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล เพื่อนำไปเเยกชิ้นส่วนรีไซเคิลแปลงเป็นเงินบริจาค

วันที่ 28 มีนาคม 2565 SHAWPAT ร่วมกับ มูลนิธิเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน จัดกิจกรรมเสวนาออนไลน์ FACEBOOK LIVE STREMING

วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 SHAWPAT ร่วมกับมูลนิธิเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน และนิวตันมอเตอร์กรุ๊ป  บริจาคโลหิตเพื่อส่งต่อให้โรงพยาบาลทั่วประเทศ

สมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ ร่วมกับมูลนิธิเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน และผู้สนับสนุน เดินหน้าส่งมอบความสุขผ่าน “กิจกรรมปฏิทินปันสุข SHAWPAT ส่งรักผ่านอักษรเบรลล์ ปี 2” เพื่อส่งมอบปฏิทินตั้งโต๊ะเก่ากว่า 70,000 ฉบับ

SHAWPAT ร่วมกับมูลนิธิเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน และนิวตันมอเตอร์กรุ๊ป เชิญชวนร่วมบริจาคโลหิตเพื่อส่งต่อให้โรงพยาบาลทั่วประเทศ

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ส่งท้ายปีเก่า SHAWPAT ร่วมใจระดมขวดพลาสติกที่ใช้แล้ว ครั้งที่ 3 มอบแก่ “โครงการแยกขวดช่วยหมอ”

 SHAWPAT ร่วมกับมูลนิธิเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน และภาคีเครือข่าย ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรม SHAWPAT CSR ห่วงใย ใส่ใจสังคม

ขอเชิญร่วมบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะเก่า เพื่อใช้ทำหนังสืออักษรเบรลล์ สำหรับผู้พิการทางการมองเห็น