ขอเชิญร่วมบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะเก่า เพื่อใช้ทำหนังสืออักษรเบรลล์ สำหรับผู้พิการทางการมองเห็น

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 ณ ศูนย์ฝึกอบรมภาคปฏิบัติสมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ ให้กับนักศึกษา กว่า 60 ราย

SHAWPAT ร่วมกับมูลนิธิเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน และภาคีเครือข่าย ร่วมจัดกิจกรรม SHAWPAT CSR ห่วงใย ใส่ใจสังคม ในวันอังคาร ที่ 14 ธันวาคม 2564