สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ มีความตั้งใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาองค์ความรู้ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในสังคม และการทำงานของทุกท่าน

66105 5

 

📣ในวันจันทร์ ที่ 26 มิ.ย. 2566 งานสมาชิกสัมพันธ์ฯ จัดกิจกรรมอบรมฟรีเพื่อมอบสิทธิพิเศษให้กับสมาชิกสมาคม ฯ
📌ในหัวข้อ​ "บทบาทของ Transport Safety Manager (TSM) ต่อการลดอุบัติเหตุทางถนน" ผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM ONLINE

โดยมีวิทยากรร่วมบรรยาย 3 ท่าน ได้แก่ 👨‍💼👨‍💼👨‍💼
1.อาจารย์สนอง บุญงอก 2.อาจารย์เสกสรรค์ ปรีจิตต์
3.​ดร.ญาณภัทร นิลชนิภรณ์
ทั้ง 3 ท่านเป็นวิทยากรผู้ได้รับ License จากกรมการขนส่งทางบก และขึ้นทะเบียนกับสมาคมฯ มาร่วมอัพเดตความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ถึงความสำคัญด้าน TSM กับหน้าที่ของ จป.และผู้ที่เกี่ยวข้อง🚧🚛👨‍🔧👷‍♂️👷‍♀️ มีสมาชิกสนใจเข้าร่วมการอบรมกว่า 150 ราย 👏👏

💚💙สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ มีความตั้งใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาองค์ความรู้ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในสังคม และการทำงานของทุกท่าน
💙วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมความปลอดภัย💚