สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

66100_2.jpg (2481×2720)

                 ในวันอังคาร ที่ 30 พ.ค. 2566 งานสมาชิกสัมพันธ์ จัดกิจกรรมอบรมฟรี‼️ให้สิทธิพิเศษสมาชิกสมาคม ฯ ในหัวข้อ ✨เรียนรู้จากนิยามศัพท์ SAFETY อย่างมืออาชีพ✨ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์โสภณ พงษ์โสภณ ผู้จัดการสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ เป็นวิทยากรผู้บรรยาย ผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM ONLINE มีสมาชิกสนใจสมัครเข้าร่วมการอบรมกว่า 180 ราย ⛑️👷‍♀️👷‍♂️
                 ✳️✳️สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ ยังคงมุ่งมั่นในการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานของทุกท่านตลอดมา
                 👷‍♀️วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมความปลอดภัย👷‍♂️
                 อย่าลืม‼️ติดตามข่าวสาร สิทธิพิเศษสมาชิก การสมัคร-ต่ออายุสมาชิก
                 💚Line : shawpatmember
                 💙Facebook : shawpat
                 💜E-mail :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.