สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

SHAWPAT เพื่อสร้างสังคมปลอดภัย ร่วมกับชมรมเครือข่าย​จป.​ราชพฤกษ์ และภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมเพื่อพี่น้องที่ห่างไกลจากสายใยเครือข่าย จป.ครั้งที่ 27

66025_1.jpg (1344×1008)

 

           ความร่วมมือเครือข่ายจป. อาสา ครั้งใหญ่จะเกิดขึ้น ภายใต้การผนึกกำลังของ SHAWPAT เพื่อสร้างสังคมปลอดภัย ร่วมกับชมรมเครือข่าย​จป.​ราชพฤกษ์ และภาคีเครือข่ายความปลอดภัยทั่วประเทศ จัดกิจกรรมเพื่อพี่น้องที่ห่างไกลจากสายใยเครือข่าย จป.ครั้งที่ 27
          ?ในวันที่ 11 มีนาคม 2566 นี้ SHAWPAT เพื่อสร้างสังคมปลอดภัย ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเข้าร่วม​"กิจกรรมโรงเรียนปลอดภัย" ร่วมกับชมรมเครือข่ายจป.ราชพฤกษ์ ณ โรงเรียนบ้านบุไผ่ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
          ??โดยมีวัตถุประสงค์การจัดงาน เพื่อช่วยเหลือโรงเรียน นักเรียน ที่ห่างไกลได้รับโอกาสทางการศึกษาได้เรียนรู้เรื่องความปลอดภัย
          ?ครั้งนี้สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ ได้ร่วมสนับสนุนเงินในการดำเนินกิจกรรมและของรางวัลอื่นๆอีกมากมาย​ ??‍??‍????‍?‍?

66025_2.jpg (1344×1008)

66025_3.jpg (1344×1008)