สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

66007 02

✳️"รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี"✳️ ?SHAWPAT เพื่อสร้างสังคมปลอดภัย ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566 ณ โรงเรียนวัดตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ✨???‍♂️?‍♀️????

??ในวันศุกร์ ที่ 13 มกราคม 2566 เวลา 09.30-15.00 น.
SHAWPAT เพื่อสร้างสังคมปลอดภัย ยกขบวนสร้างความสุขให้เด็กไทย​ ??? ขนกองทัพเกมและสื่อความรู้ด้านความปลอดภัย เรื่องสี สัญลักษณ์ ความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน พร้อมของรางวัลมากมาย ???????

??SHAWPAT ขอขอบคุณผู้สนับสนุน บริษัทมโนห์ราอุตสาหกรรมอาหาร จํากัด บริษัทกรีนสวิลล์ ธนาคารกรุงเทพ สาขาตลิ่งชัน และเครือข่ายความปลอดภัย ที่ร่วมมอบความรักและความสนุกสนาน​ ❤️ให้กับเด็กๆ ในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566 เจอกันใหม่ในปีหน้านะคะ