66007 02

✳️"รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี"✳️ 📣SHAWPAT เพื่อสร้างสังคมปลอดภัย ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566 ณ โรงเรียนวัดตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ✨🧒🧑👱‍♂️👱‍♀️🎈🎉🎁🏫

👉👉ในวันศุกร์ ที่ 13 มกราคม 2566 เวลา 09.30-15.00 น.
SHAWPAT เพื่อสร้างสังคมปลอดภัย ยกขบวนสร้างความสุขให้เด็กไทย​ 🧸🎡🎠 ขนกองทัพเกมและสื่อความรู้ด้านความปลอดภัย เรื่องสี สัญลักษณ์ ความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน พร้อมของรางวัลมากมาย 🎰🃏🎮🍬🍭🎁🎀

💙💚SHAWPAT ขอขอบคุณผู้สนับสนุน บริษัทมโนห์ราอุตสาหกรรมอาหาร จํากัด บริษัทกรีนสวิลล์ ธนาคารกรุงเทพ สาขาตลิ่งชัน และเครือข่ายความปลอดภัย ที่ร่วมมอบความรักและความสนุกสนาน​ ❤️ให้กับเด็กๆ ในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566 เจอกันใหม่ในปีหน้านะคะ