Facebook

สัญลักษณ์
ความหมาย
ความเสี่ยงอันตราย
img4.gif วัตถุระเบิด

ระเบิดได้เมื่อถูกกระแทกเสียดสี หรือถูกความร้อน เช่น ทีเอ็นที ดินปืน ดอกไม้ไฟ
- รังสีความร้อน 
- แรงอัดอากาศ 
- สะเก็ดระเบิด
img5.gif ก๊าซไวไฟ

ติดไฟง่ายเมื่อถูกประกายไฟ ก๊าซหุงต้ม ก๊าซไฮโดรเจน ก๊าซมีเทน ก๊าซอะเซทีลีน
- รังสีความร้อน 
- แรงอัดอากาศ 
- สะเก็ดเศษชิ้นส่วนภาชนะบรรจุ 
- อาจเกิดภาวะขาดออกซิเจน
img6.gif ก๊าซไม่ไวไฟและไม่เป็นพิษ

ไม่ไวไฟไม่เป็นพิษแต่อาจเกิดระเบิดได้ หากภาชนะบรรจุถูกกระแทกอย่างแรง หรือ ได้รับความร้อนสูงจากภายนอก เช่น ก๊าซออกซิเจน ก๊าซไนโตรเจนเหลว ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
- เกิดบาดแผลเนื่องจากสัมผัสของเหลว เย็นจัด 
- แรงอัดอากาศ 
- สะเก็ดเศษชิ้นส่วนภาชนะบรรจุ
img7.gif ก๊าซพิษ

อาจตายได้เมื่อสูดดม เช่น ก๊าซคลอรีน ก๊าซแอมโมเนีย ก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์
- เป็นพิษหรือกัดกร่อน 
- แรงอัดอากาศ 
- สะเก็ดชิ้นส่วนภาชนะบรรจุ 
- อันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
img8.gif ของเหลวไวไฟ

ลุกติดไฟง่ายเมื่อถูกประกายไฟ เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง ทินเนอร์ อะซิโตน ไซลีน
- รังสีความร้อน 
- สะเก็ดเศษชิ้นส่วนภาชนะบรรจุ 
- อันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
img9.gif ของแข็งไวไฟ

ลุกติดไฟง่าย เมื่อถูกเสียดสีหรือ ได้รับ ความร้อนสูง ภายใน 45 วินาที เช่น ผงกำมะถัน ฟอสฟอรัสแดง ไม้ขีดไฟ
- อาจก่อให้เกิดการระเบิด ของผงฝุ่นสารเคมี 
- เมื่อลุกไหม้จะสลายตัวให้ก๊าซพิษ
img10.gif วัตถุที่เกิดการลุกไหม้ได้เอง

ลุกไหม้ได้เองเมื่อสัมผัสกับ อากาศภายใน 5 นาที เช่น ฟอสฟอรัสขาว ฟอสฟอรัสเหลือง โซเดียมซัลไฟด์
- เมื่อลุกไหม้จะสลายตัวให้ก๊าซพิษ 
- เกิดการลุกไหม้อย่างรุนแรง และมีความร้อนสูง
img11.gif วัตถุที่ถูกน้ำแล้วให้ก๊าซไวไฟ

ถูกน้ำแล้วให้ก๊าซไวไฟหรือ ลุกติดไฟ ได้เองเช่น แคลเซียมคาร์ไบต์ โซเดียม ลิเธียม แมกเนเซียม
- ทำปฏิกิริยารุนแรงกับน้ำ
img12.gif วัตถุออกซิไดส์

ไม่ติดไฟ ไม่ระเบิด แต่ช่วยให้สารอื่น เกิดการลุกไหม้ได้ดีขึ้น เช่น ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ โปแตสเซียมคลอเรต  แอมโมเนียไนเตรท
- เมื่อทำปฏิกิริยากับสารอินทรีย์ อาจเกิด การระเบิดหรือลุกไหม้ 
- เมื่อได้รับความร้อนสูง อาจสลายตัวให้ก๊าซพิษ
img13.gif ออร์แกนิคเปอร์ออกไซด์

อาจเกิดระเบิดได้เมื่อถูกความร้อน เสียดสีหรือถูกกระแทกอย่างรุนแรง และสามารถทำปฏิกิริยารุนแรงกับสารอื่น ๆ  เช่น อะซิโตนเปอร์ออกไซด์ เมทิลเอทิลคีโตนเปอร์ออกไซด์ ไดเบนโซอิลเปอร์ออกไซด์
- ไวต่อการระเบิดเมื่อถูก กระแทกหรือเสียดสี 
- ทำปฏิกิริยารุนแรงกับ สารอินทรีย์ 
- เมื่อลุกติดไฟจะเกิดการ เผาไหม้อย่างรวดเร็ว
img14.gif วัตถุมีพิษ

ของแข็งหรือของเหลวปริมาณเล็กน้อย อาจทำให้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บ อย่างรุนแรงจากการกิน สูดดม หรือสัมผัสทางผิวหนัง เช่น อาร์ซีนิค ไซยาไนด์ ปรอท สารกำจัดศัตรูพืชโลหะหนักเป็นพิษ
- เป็นพิษ 
- อันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
img16.gif วัตถุติดเชื้อ

วัตถุที่มีเชื้อโรคปนเปื้อน และอาจทำให้เกิดโรคได้ เช่น ขยะติดเชื้อจากโรงพยาบาล เข็มฉีดยาใช้แล้ว เชื้อโรคแอนแทรกซ์ แบคทีเรีย ไวรัส
- แพร่เชื้อโรค 
- อันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
img15.gif วัตถุกัมมันตรังสี

วัตถุที่สามารถแผ่รังสีที่เป็น อันตรายต่อร่างกาย เช่น โคบอลต์ เรเดียม พลูโตเนียม ยูเรเนียม
- เป็นอันตรายต่อผิวหนัง 
- มีผลต่อเม็ดเลือด
img17.gif วัตถุกัดกร่อน

สามารถกัดกร่อนผิวหนัง และเป็นอันตราย ต่อระบบทางเดินหายใจ เช่น กรดเกลือ กรดกำมะถัน โซเดียมไฮดรอกไซด์ แคลเซียมไฮเปอร์คลอไรด์
- กัดกร่อนผิวหนังและ ระคายเคืองต่อระบบ ทางเดินหายใจ 
- ทำปฏิกิริยากับโลหะ ทำให้เกิดก๊าซไวไฟ 
- อันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
img18.gif วัตถุอื่น ๆ ที่เป็นอันตราย

สารและสิ่งของที่ในขณะขนส่งมีความเป็น อันตรายและไม่จัดอยู่ในประเภท 1 ถึง 8 หรือสารที่มีการควบคุมอุณหภูมิ ในขณะขนส่งไม่ต่ำกว่า 100 องศาเซลเซียสในสภาพของเหลว หรือมีอุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 240 องศาเซลเซียสในสภาพของแข็ง เช่น ยางมะตอยเหลว กำมะถันเหลว ขี้เถ้าจากเตาหลอมโลหะ
- อาจเกิดอันตรายต่อสุขภาพ 
- อาจก่อให้เกิดความเป็นพิษ 
- อาจเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม