SHAWPAT เพื่อสร้างสังคมปลอดภัย ขอเชิญชวน พี่-น้อง จป. ทุกท่านที่มีหัวใจอาสา มาร่วมสร้างความปลอดภัยให้สังคม

66084_1.jpg (2481×3508)


         ✨💐เนื่องในโอกาสก้าวเข้าสู่ปีที่ 36 แห่งการก่อตั้งสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ✨SHAWPAT เพื่อสร้างสังคมปลอดภัย ขอเชิญชวน พี่-น้อง จป. ทุกท่านที่มีหัวใจอาสา​💙💚 มาร่วมสร้างความปลอดภัยให้สังคม 🏭
          👉👉กิจกรรม จป. อาสา เป็นกิจกรรมที่มุ่งมั่นสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะด้านความปลอดภัยในทุกระดับทุกอาชีพ และทุกช่วงวัย เพื่อปลูกฝังวัฒนธรรมความปลอดภัย พร้อมทั้งสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันให้เกิดขึ้นในสังคมไทย​

 

โดยมีกิจกรรมด้านมิติสังคมที่หลากหลาย อาทิ
💚ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
💙ด้านการศึกษาให้ความรู้
🤎ด้านการพัฒนาพื้นที่ชุมชน
🧡ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
✳️✳️หากท่านใด สนใจสามารถลงทะเบียนสมัครเป็น จป.อาสา ร่วมพัฒนาสังคมกับเราได้ที่
📌​https://forms.office.com/r/W1ZF6tJFAh