66099_1.jpg (1076×1521)

           ประกาศ​กิจกรรมพิเศษ​สำหรับ​สมาชิก SHAWPAT MEMBER​ พบกับกิจกรรมอบรมออนไลน์ฟรี​ ‼️ในหลักสูตร​ "บทบาทของ Transport Safety Manager (TSM) ต่อการลดอุบัติเหตุทางถนน" ร่วมรับฟังและแชร์ความรู้ด้านความสำคัญ​ในบทบาทหน้าที่ของจป.​ กับการลดอุบัติเหตุทาง​ถนน👷👨‍🔧🚘🚛🚧🛣️

👨‍💼บรรยายโดย✳️วิทยากรที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอน TSM✳️
           1. อาจารย์สนอง บุญงอก
           2. อาจารย์เสกสรรค์ ปรีจิตต์
           3. อาจารย์ญาณภัทร นิลชนิภรณ์
           🗓️ วันที่ 26 มิ.ย. 66
           📍เวลา​ 13.30-16.30 น. (3 hr.)
           📹ผ่าน ZOOM ONLINE
           🗞️ผู้เข้าอบรมรับวุฒิบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (e-Cer) ฟรี​❗หลังการอบรม

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกสมาคมฯ
           ✅สมาชิกประเภทบุคคล
           ✅สมาชิกประเภทสภาบัน ให้สิทธิ 3 ท่าน/สถาบัน
           ❌จะต้องไม่หมดอายุการเป็นสมาชิก ณ วันสมัคร❌

🖱️📱ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.office.com/r/B4WAdWApv2
         
 วันนี้ - 23 มิ.ย. 66


🔺หากจำนวนเต็มจะปิดรับทันที🔺