ในวันที่ 28-29 เมษายน 2566 SHAWPAT เพื่อสร้างสังคมปลอดภัย ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนงบประมาณ

66063_1.jpg (1479×1109)


📣📣ในวันที่ 28-29 เมษายน 2566 SHAWPAT เพื่อสร้างสังคมปลอดภัย ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 5,000 บาท ในการจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้ด้านความปลอดภัยฯ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์สมาคมฯ ด้านการร่วมสร้างสังคมวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกัน⛑️👷👷‍♂️👷‍♀️

📌​📌​โดยกิจกรรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยฯ จัดขึ้น ณ ศาลาประชาคมอ่าวอุดม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งภายในงาน มีหน่วยงานด้านความปลอดภัยฯเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยฯ เข้าร่วมชมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก