สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

head training

Safety Thailand (สีเหลือง)   

เหมาะสำหรับจัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ

ค่าบำรุง


3,500 บาท

(สมาชิก) 2,800 บาท

มีค่ามัด 2,500 บาท

ภายในชุดนิทรรศการ ประกอบด้วย

  • ขนาด Backdrop 300*230 cm.
  • ขนาด Banner 100*230 cm.

หมายเหตุ

  • กรุณาโทรประสานกับเจ้าหน้าที่ก่อนการจองอุปกรณ์
  • ยืมได้ไม่เกิน 5 วัน (รวมเสาร์-อาทิตย์) ต่อการเช่ายืมหนึ่งครั้ง
  • เกินกำหนดเวลาคืน คิดค่าปรับวันละ 500 บาท

ตัวอย่างการจัดกิจกรรมความปลอดภัย

35,10,0,50,1
25,600,60,0,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,1,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,1

 

id-line-shawpatmember.jpg

ติดต่องานเช่ายืมสื่อ

  • โทรศัพท์ 02-8841852 ต่อ 301, 303 
  • โทรสาร 02-4485556  
  • E-Mail : member@shawpat.or.th