สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

office

สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ฯ

SAFETY AND HEALTH AT WORK PROMOTION ASSOCIATION (THAILAND) UNDER PATRONAGE

สถานที่ติดต่อ : เลขที่ 141 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี  เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170


โทร : 02 884 1852  LINE ID : @shawpat


เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  : 0993000133226