สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์

logo resize1

      สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ฯ  เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี  มุ่งมั่นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยการให้บริการทางวิชาการ ฝึกอบรม และข้อมูลข่าวสารอย่างมีคุณภาพและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของผู้รับบริการ  พร้อมขับเคลื่อนงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม เพื่อสืบสานตามปณิธานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

"วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมความปลอดภัย"

งานบริการสมาคม
+

Thailand Vision Zero

       SHAWPAT มุ่งมั่นที่จะร่วมส่งเสริมและพัฒนางานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย รวมถึงสุขภาพ  ตลอดจนความเป็นอยู่ที่ดีของแรงงานไทย จึงนำยุทธศาสตร์  VISION ZERO เข้ามาเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันเพื่อความยั่งยืน

       VISION ZERO เป็นยุทธศาสตร์ในการปรับเปลี่ยนแนวทางในการป้องกันการเกิดอันตรายจากงาน โดยการนำมิติทางด้านความปลอดภัย สุขภาพ และความผาสุก มาบูรณาการเพื่อการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและโรคจากการทำงานในสถานประกอบการทุกระดับ ซึ่งต้องเริ่มต้นจากผู้นำ ที่มีภาวะผู้นำในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

    ดูเพิ่มเติมได้ที่        www.thailandvisionzero.com    

 

ข่าวกิจกรรม

button 1

สื่อสารสนเทศ  :  SHAWPAT เพื่อสังคมปลอดภัย

 • Up Next ประมวลบรรยากาศกิจกรรมความสนุกและความรู้ด้านความปลอดภัยของ SHAWPAT ? 21 มิย 2567
 • Up Next ประมวลบรรยากาศการแข่งขัน การทำงานด้วยระบบเชือกพร้อมกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย...
 • Up Next ประมวลบรรยากาศการแข่งขัน การทำงานด้วยระบบเชือกพร้อมกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย...
 • Up Next ประมวลบรรยากาศกิจกรรมความสนุกและความรู้ด้านความปลอดภัยของ SHAWPAT ? 20 มิย 2567
 • Up Next ประมวลบรรยากาศการแข่งขัน การทำงานด้วยระบบเชือก พร้อมกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย...
 • Up Next ??ประมวลบรรยากาศกิจกรรมความสนุกและความรู้ด้านความปลอดภัยของ SHAWPAT ?19 มิย 2567
 • Up Next พิธีเปิดงาน Safe@work 36 ??‍♂️??งานความปลอดภัย และอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 36
 • Up Next ปฏิทินปันสุข SHAWPAT ส่งรัก ผ่านอักษรเบรลล์" ภายใต้โครงการ "SHAWPAT CSR...
 • Up Next SHAWPAT ปันเพื่อก้าว ปี 1 ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน ภาค 1
 • Up Next 34 years anniversary
  SHAWPAT ขอเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยฯ ของประเทศไทย
 • Up Next Get to know SHAWPAT Thailand
  ก้าวสู่ปีที่ 34 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ฯ
 • Up Next SHAWPAT CSR
  SHAWPAT ให้สร้างสุข ปลุกพลัง สร้างสรรค์สังคม
 • ">
  Up Next SAVE SHAWPAT SAVE WORLD
  5 มิถุนายน วันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day)  SHAWPAT...
 • ">
  Up Next ปฏิทินปันสุข SHAWPAT ส่งรัก ผ่านอักษรเบรลล์"
  ภายใต้โครงการ "SHAWPAT CSR ห่วงใย ใส่ใจสังคม
 • Up Next มาตรการการอบรมภายใต้สถานการณ์ COVID-19
 • Up Next วิถีใหม่ New Normal
 • Up Next การเยี่ยมชมศูนย์ฝึกอบรมสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ l คณะกรรมการความปลอดภัย...
 • Up Next สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
 • Up Next งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
 • Up Next บทบาทของจป.ในวิถี New Normal กรณีศึกษา Covid 19
  โดย อ.สวินทร์ พงษ์เก่า กรรมการบริหาร สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)...
 • Up Next BCM ep3
 • Up Next นโยบายสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ปี 2560-2561
 • Up Next BCM ep2
 • Up Next BCM ep1
 • Up Next Fit Test N95
  วิธีการทดสอบความกระชับของหน้ากากอนามัย N95
 • Up Next Seven Golden Rules
  สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)...
 • ">
  Up Next Vision Zero ขับเคลื่อนนโยบาย Safety Thailand
  พิธีร่วมลงนามสัตยาบันและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ"การเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันด้วย...
 • Up Next สามทศวรรษเพื่อความปลอดภัยสู่สังคมไทย

icon csrSHAWPAT เพื่อสังคมปลอดภัย       ดูข่าวทั้งหมด   

icon prข่าวประชาสัมพันธ์                       ดูข่าวทั้งหมด