สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

วันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2567 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ จัดกิจกรรม "SHAWPAT ส่งรักวันสงกรานต์"  ส่งมอบ "ถุงห่วงใย" ให้แก่ครอบครัวเจ้าหน้าที่สมาคมฯ ที่มีผู้สูงอายุและผู้ป่วยอยู่ในการดูแล ตามแนวทาง องค์กรสร้างสุข "WELLBEING" 

6710118.jpg (1200×800)

 

                วันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2567 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ จัดกิจกรรม "SHAWPAT ส่งรักวันสงกรานต์"  ส่งมอบ "ถุงห่วงใย" ให้แก่ครอบครัวเจ้าหน้าที่สมาคมฯ ที่มีผู้สูงอายุและผู้ป่วยอยู่ในการดูแล ตามแนวทาง องค์กรสร้างสุข "WELLBEING" เนื่องในเทศกาลสุขสันต์วันสงกรานต์ วันผู้สูงอายุ วันครอบครัวโดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์โสภณ พงษ์โสภณ ผู้อำนวยสมาคมคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ มอบ "ถุงห่วงใย" ที่บรรจุไปด้วยสิ่งของอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ ได้แก่ สเปรย์แอลกอฮอล์ น้ำมันพืช นมถั่วเหลือง ชุดทำแผล และของใช้จำเป็นอื่น ๆ พร้อมส่งมอบคำอวยพร ให้ดูแลตัวเองและครอบครัว

 

ในวันที่ 9 เมษายน 2567 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ได้จัดพิธีทำบุญประจำปี 2567 เนื่องในโอกาสที่สมาคมก่อตั้งครบรอบ 37 ปี เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่องค์กร

67096_38.jpg (3977×2651)

 

               ในวันที่ 9 เมษายน 2567 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ได้จัดพิธีทำบุญประจำปี 2567 เนื่องในโอกาสที่สมาคมก่อตั้งครบรอบ 37 ปี เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่องค์กร และพิธีรดน้ำขอพรปีใหม่เนื่องในวันสงกรานต์ โดยมีนายประสพชัย ยูวะเวส นายกสมาคมเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานสมาคม ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์  ถวายภัตตาหารและเครื่องสังฆทาน แด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานต่อไป

นายประสพชัย ยูวะเวส นายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ต้อนรับนางศิริลักษ์ ฮั้วรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร

67093_12.jpg (3888×2592)

 

              นายประสพชัย ยูวะเวส นายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ต้อนรับนางศิริลักษ์ ฮั้วรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร  พร้อมด้วยนายพิเชฐ สุรินทนนท์รักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานฝีมือแรงงานและรับรองความรู้ความสามารถ และครูฝึกฝีมือแรงงาน เข้ามาตรวจสอบความพร้อมในการอนุญาตหลักสูตร ทดสอบช่างไฟฟ้าระดับที่ 1 ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

 

วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2567 นายประสพชัย ยูวะเวส นายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคม เข้าร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะ พร้อมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ แสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

67092 01

 

                วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2567 นายประสพชัย ยูวะเวส นายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคม เข้าร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะ พร้อมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ แสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

 

ในวันพุธ ที่ 27 มีนาคม 2567 นายฐาปบุตร ชมเสวี เป็นประธานคณะกรรมการสรรหานายกสมาคมพร้อมด้วยกรรมการสรรหา ประชุมคณะกรรมการสรรหานายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ครั้งที่ 1/2567 

67082_01.jpg (1200×800)

 

                   ในวันพุธ ที่ 27 มีนาคม 2567 นายฐาปบุตร ชมเสวี เป็นประธานคณะกรรมการสรรหานายกสมาคมพร้อมด้วยกรรมการสรรหา ประชุมคณะกรรมการสรรหานายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ครั้งที่ 1/2567 

 

วันที่ 20 มีนาคม 2567 เวลา 17.00 น. นายประสพชัย ยูวะเวส นายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการ

67077_14.jpg (1200×800)

 

            วันที่ 20 มีนาคม 2567 เวลา 17.00 น. นายประสพชัย ยูวะเวส นายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการ ณ ห้องประชุมปิ่นเกล้า ชั้น 2 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ

 

โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม​ มีภารกิจในการตรวจวัด วิเคราะห์ทดสอบมลพิษอุตสาหกรรม โดยเฉพาะมลพิษอากาศ ซึ่งมีการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการทำงานบนที่สูง  อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐให้ได้รับการอบรมก่อนเริ่มปฏิบัติหน้าที่ ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย

67074_06.jpg (1200×800)

              สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ  จัดกิจกรรมการอบรมฟรีใน​"หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง" ให้แก่เจ้าหน้าที่​👷👷‍♂️กรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีนายโสภณ พงษ์โสภณ ผู้จัดการสมาคมฯ เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดการอบรม

              โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม​ มีภารกิจในการตรวจวัด วิเคราะห์ทดสอบมลพิษอุตสาหกรรม โดยเฉพาะมลพิษอากาศ ซึ่งมีการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการทำงานบนที่สูง  อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐให้ได้รับการอบรมก่อนเริ่มปฏิบัติหน้าที่ ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในสถานที่ที่มีอันตรายจากการตกจากที่สูงและที่ลาดชันจากวัสดุกระเด็น ตกหล่น และพังทลาย และจากการตกลงไปในภาชนะเก็บหรือรองรับวัสดุ พ.ศ.2564

ในหลักสูตรการอบรมครั้งนี้มีผู้ผ่านการอบรมและรับวุฒิบัตร​ จำนวน 33 คน ได้แก่

              1. ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคเหนือ จ.เชียงใหม่  จำนวน 6 คน

              2. ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันตก จ.ราชบุรี จำนวน 6 คน

              3. ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น จำนวน 5 คน

              4. ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ จ.สงขลา จำนวน 5 คน 

              5. ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก จ.ชลบุรี จำนวน 4 คน

              6. กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรุงเทพมหานคร จำนวน 7 คน

 

วันจันทร์ ที่ 4 มีนาคม 2567 เวลา 13.00-16.00 น. สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ ร่วมกับโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จัดกิจกรรมการอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้

67068_01.jpg (1200×800)

 

                 วันจันทร์ ที่ 4 มีนาคม 2567 เวลา 13.00-16.00 น. สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ ร่วมกับโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จัดกิจกรรมการอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้ในหัวข้อ​ 🔻🔻​ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยระหว่างการฝึกงานในสถานประกอบกิจการ🔻🔻​ ให้กับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 จำนวน 153 คน เพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน ก่อนเข้าสู่การฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบกิจการ ซึ่งได้รับเกียรติจาก นางสาวนิลวดี เลียงสุนทรสิทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยสมาคมฯ เป็นผู้บรรยายถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้

                   👉👉SHAWPAT เพื่อสร้างสังคมปลอดภัย💙💚 ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ให้นักเรียนและสถาบันการศึกษา และในการอบรมครั้งนี้ สมาคมฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า น้องๆ นักเรียนจะได้เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบกิจการและเกิดความปลอดภัยในระหว่างการฝึกงาน ✳️“ฝึกงานอย่างมีความสุข ปลอดภัย และได้ประสบการณ์ที่ดี”

 

 ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 นายโสภณ พงษ์โสภณ ผู้จัดการสมาคม ร่วมพิธีเปิดโครงการประชุมชี้แจงกฎหมาย แนวปฏิบัติและมาตราการเชิงป้องกันด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับนายจ้าง ลูกจ้าง และประชาชนทั่วไป

67033_12.jpg (1200×800)

 

            ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 นายโสภณ พงษ์โสภณ ผู้จัดการสมาคม ร่วมพิธีเปิดโครงการประชุมชี้แจงกฎหมาย แนวปฏิบัติและมาตราการเชิงป้องกันด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับนายจ้าง ลูกจ้าง และประชาชนทั่วไป โดยมีนางโสภา เกียรตินิรชา อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 กองความปลอดภัยแรงงาน