Facebook
ค้นหาข้อมูลในเว็บ

รับข่าวสารสมาคมฯ

สแกน QR CODE เข้าถึงหน้าเว็ปงานอบรมได้ทันที

             

            


หลักสูตรให้บริการฝึกอบรม

- แผนอบรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น ปี 2560 (สมาคมฯ จัดร่วมกับ สภาอุตสาหกรรม จ.ขอนแก่น)

- แผนอบรมภาคใต้  
ปี 2560

- แผนอบรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จ.นครราชสีมา ปี 2560 (สมาคมฯ จัดร่วมกับ บริษัท โมเดิร์นเมเนจเม้นท์)


สมัครออนไลน์เพื่อขอใบเสนอราคาอบรมหรือจัดกิจกรรม


สมัครอบรมแบบ Public (สมัครออนไลน์)

หลักสูตร จป.

หลักสูตร คปอ.


หลักสูตรหัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย

หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ

หลักสูตรอัคคีภัย

หลักสูตรปั้นจั่น

หลักสูตร Train the trainer

หลักสูตรนั่งร้าน

หลักสูตรหม้อน้ำ

หลักสูตรสิ่งแวดล้อม

หลักสูตรสารเคมี

หลักสูตรด้านการยศาสตร์

หลักสูตรรถยก

หลักสูตรด้านความปลอดภัยอื่นๆ


   ข่าวประชาสัมพันธ์งานอบรม

        หลักสูตรใหม่


ติดต่อศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

โทร. : 02 880-4659 , 02 884-1852, 02 880-4803 , 02 884-1408 (ตามด้วยเบอร์ต่อ 1)

โทรสาร : 02-8841853 , 02-8804591

     facebook/shawpatsafetytraining       shawpattraining@gmail.com   shawpatinhouse@gmail.com

   แผนที่สมาคมฯ 


หลักสูตร In-house

  คุณพิชชาภา กันทะวงค์ (เอ)

  089-9276722 SHW_INHOUSE

  สุดาทิพย์ ศรีทองอินทร์ (ปลา )
  089-8959445  shw_puplic

  หลักสูตร Public

   เนตรนภา โขมศิริ (เกรช)

   089-8949445  shw_public2

   คุณจรูญ จันทร์แก้ว

    jaroon7890